Kategorija: Programų naujienos , leksika

Dvylikto 2020 metų kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numerio tema – žodžiai, žodynai, žodynininkai. V. Sakalauskienė nagrinėja Jono Jablonskio ir talkininkų sukauptą žodyno kartoteką, A. Čepaitienė, L. Brazaitienė – kaip keičiasi tarmėtyrininko veikla, J. Švambarytė-Valužienė – apie Vytautui Vitkauskui kolegų užrašytas knygas. D. Liutkevičienė ir D.Murmulaitytė pasakoja apie LKI konkursą „Mano žodynas“, A. Musteikis – apie Latvių kalbos agentūros surengtus latviškiausio žodžio rinkimus... 

Kategorija: Komisijos posėdžiai

   2020 m. gruodžio 21 d. Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, priimtas nutarimas ir protokolinis nutarimas.

Kategorija: Kitos naujienos

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija prašo siūlyti pretendentų į apdovanojimą už lietuvių kalbos puoselėjimą kandidatūras.

Kategorija: Kitos naujienos

Gruodžio 18 d. Broniui Dobrovolskiui sukanka 90 metų. Džiaugiamės kartu. 
Lai žemaitiška kantrybė, subtilus humoras išlaikys Jus tvirtą ir sveiką. Linkime ilgiausių metų! 

Kategorija: Programų naujienos

   Gruodžio 17 d. įvyko šešioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė kalbos programų 2021 m. sąmatos projektą.

Kategorija: Įvykių kronika

     2020 m. gruodžio 8 ir 15 dienomis vyko Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės organizuotas nuotolinis konkursas „Geriausia advokato kalba 2020“. Konkurso komisijoje, vertinusioje dalyvių teisines žinias ir viešo kalbėjimo įgūdžius, dalyvavo Kalbos komisijos Bendrojo skyriaus vedėja Aurelija Dvylytė.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

   Aštuntajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kategorija: Kitos naujienos

      Europos nacionalinių kalbų institucijų federacija (ang. European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) kviečia studentus dalyvauti geriausių Europoje magistro darbų konkurse kalbų vartojimo, kalbos politikos ir daugiakalbystės temomis.

Kategorija: Programų naujienos

   Gruodžio 10 d. įvyko penkioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba priėmė sprendimą dėl viešosioms bibliotekoms pirktinų lituanistinių leidinių skaičiaus.