Kategorija: Komisijos posėdžiai

      Antrajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų ir vadovėlių terminų straipsnių rinkiniai, pritarta Projektų pakomisės darbo tvarkos aprašui, 2021 m. pakomisių darbo planams ir kt.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Sausio 20 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Kitos naujienos

   2021 m. kovo 10 d.  vyks konferencija „Gimtoji kalba mokykloje“. Konferenciją organizuoja Lietuvių kalbos draugija, Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija. Konferencijos programą žr. čia.

Kategorija: Įvykių kronika

     Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją, siekiant apsaugoti nuo galimų rizikų atvykstančius į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją asmenis bei Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbuotojus, laikinai nuo 2020 m. lapkričio 9 d. asmenys  Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje bus aptarnaujami tik nuotoliniu būdu.    

    Maloniai prašome prašymus, pareiškimus ir kt. dokumentus Valstybinei lietuvių kalbos komisijai šiuo laikotarpiu teikti tik elektroniniu paštu vlkk@vlkk.lt arba paštu adresu: Gedimino pr. 60, Vilnius.
     Taip pat kilus klausimų galite kreiptis tel. (8 5) 272 3358.
     Konsultacijos teikiamos įprastai – tel. (8 5) 272 4520 ir internetu per Konsultacijų banką.

     Šias priemones numatoma taikyti iki 2021 m. vasario 28 d. Esant pagrindui šis terminas gali būti pratęstas.
     Dėkojame Jums už geranoriškumą ir supratimą!

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Sausio 13 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos ir Energetikos ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Pirmajame 2021 metų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Aplinkos, Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

   2021 m. sausio 7 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje pritarta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. išlaidų sąmatai, priimtas nutarimas ir protokolinis nutarimas ir kt.

Kategorija: Kitos naujienos

Gruodį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 97 500 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „video“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnelis, kada pavadinimai išskiriami kabutėmis). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „laikyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „už ką“, „ko metu“, „virš ko“, „ko dėka“, naudininko vartojimas), leksika („negu, nei“, „įtakoti“ vartojimas) ir semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“, „reiškia“ vartojimas).

Kategorija: Kitos naujienos

   Lietuvos Respublikos terminų banke paskelbti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertinto ir 2018 m. išleisto Aiškinamojo maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų žodyno (parengė M. Jonikienė) duomenys.

Kategorija: Programų naujienos

    Gruodžio 29 d. įvyko septynioliktasis 2020 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba apsvarstė kalbos programų 2021 m. viešųjų pirkimų plano projektą.