Kategorija: Pakomisių naujienos , sintaksė , skyryba

     Skyrybos taisykles taikyti yra paprasčiau, kai skiriamoji sakinio dalis turi aiškias ribas: ją sudaro savarankiškos leksinės reikšmės žodžiai ir jie yra susiję įprastais sintaksiniais ryšiais, o šalia jų nėra pavartotų žodžių, neturinčių gramatinių sąsajų su sakiniu, vadinamųjų pagalbinių kalbos dalių – jungtukų, dalelyčių, jaustukų, taip pat ir modalinių žodžių. Savarankiškos reikšmės, kartu ir sintaksinių ryšių neturintys žodžiai dėl savo struktūrinės ar modalinės paskirties gali būti laisviau šliejami prie vienos ar kitos sakinio atkarpos, žodžių grupės, o tai kelia sunkumų, jei ta sakinio atkarpa yra skiriama. Kai kurie iš paminėtų atvejų yra įtraukti į pagrindinių skyrybos taisyklių variantus ar pateikti pastabose, kiti aptarti taisyklių komentaruose, bet nematant jų visumos, sunkoka išskirti bendruosius požymius ir nuosekliai taikyti skyrybą.

Kategorija: Kitos naujienos

     Liepos 17 d., eidamas 86-uosius metus, mirė filologas, redaktorius, enciklopedininkas, daugiatomės „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (VLE) vyriausiasis redaktorius Antanas Račis. Nuo 2002 iki 2012 m. Antanas Račis buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, dirbo Vardyno pakomisėje, buvo Kalbos komisijos ekspertas.

     Plačiau žr. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro pranešimą Netekome enciklopedininko Antano Račio.

Kategorija: Pakomisių naujienos

Valstybinė lietuvių kalbos komisija Tarties ir kirčiavimo pakomisės teikimu 2021 m. liepos 8 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-14 (k-25) patvirtinto rekomendaciją „Dėl tarptautinės fonetinės abėcėlės pritaikymo bendrinės lietuvių kalbos garsiniams vienetams žymėti“. Kam lietuvių kalbai prireikė tarptautinės fonetinės abėcėlės, komentuoja prof. dr. Asta KAZLAUSKIENĖ ir dr. Rima BAKŠIENĖ. 

Kategorija: Pakomisių naujienos , sintaksė , skyryba

     Skyrybos taisyklių taikymo sėkmė priklauso nuo keleto dalykų: gali būti keblu skiriamą vienetą interpretuoti sintaksiškai, kartu ir parinkti tinkamą taisyklę, gali vienoje vietoje veikti kelios taisyklės ir reikia nustatyti jų veikimo ribas, galiausiai ir tam tikrõs taisyklės veikimo sritis ne visada akivaizdi ir nėra paprasta atpažinti taisyklei priskiriamus atvejus. Matyt, tokių priežasčių rinkinys ir lemia skyrybos klaidų dažnumą lituanistų neredaguotuose mokslo darbų tekstuose, ne itin redaktorių prižiūrimoje publicistikoje, nemažą kalbos konsultacijų dalį taip pat sudaro skyrybos klausimai. Su paminėtais dalykais susijusių sunkumų kyla ir redagavimo patirtį turintiems lituanistams. 

     Šiame straipsnyje norima aptarti vieną iš neįprastesnių skyrybos taisyklių taikymo atvejų, pasiaiškinti panašių kalbos vienetų sintaksinį pagrindą ir taip paryškinti taisyklių taikymo ribas, skiriamųjų vienetų požymius.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Liepos 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos, Ekonomikos ir inovacijų, Žemės ūkio ir Finansų ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

2021 m. liepos 8 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje priimtas protokolinis nutarimas,  aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kategorija: Įvykių kronika

     Liepos 7 d. Ukmergėje poezijos posmais užbaigtos nuo vasario 16-osios vykusios Lietuvių kalbos dienos. Šiais metais Ukmergė buvo Lietuvių kalbos dienų sostinė. Ukmergės savivaldybė įgyvendino projektą „Lietuvių kalbos dienų sostinė „Kalba ir žmogus. Ukmergės kraštas“, projekto iniciatorė ir vadovė – savivaldybės kalbos tvarkytoja Dalia Ivaškevičienė.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Liepos 1 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Aplinkos, Energetikos, Susisiekimo ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

2021 m. liepos 1 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje priimti du protokoliniai nutarimai,  aprobuoti teisės aktų straipsnių rinkiniai, apsvarstytos  pastabos dėl teisės aktų pakeitimo projektų ir kt.

Kategorija: Programų naujienos , sintaksė , semantika , skyryba , terminologija

Šeštajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje D. Zaikauskienė kviečia naudotis lietuvių patarlių ir priežodžių fondu (LLTI); B. Jasiūnaitė pasakoja apie uodo vaizdinį tradicinėje frazeologijoje ir etninėje kultūroje; spausdinamas pokalbis su E. Kutorga apie mikologijos terminiją; I. Baltakienė dalijasi įspūdžiais apie pirmąjį kūrybinių darbų konkursą „Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą“,  skelbiami laureatų darbai; A. Drukteinis šįkart komentuoja skiriamosios sakinio dalies ribas.