Pakomisių naujienos , terminologija

Kovo 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

Pakomisių naujienos , terminologija

Kovo 3 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Susisiekimo, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijos ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kitos naujienos , kompiuterija

    Interneto paslaugų teikėja, didžiausia domenų registratorė Lietuvoje UAB „Interneto vizija“ Kovo 11-osios proga paskelbė dovanojanti lietuvišką domeną.

Komisijos posėdžiai

     Ketvirtajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2020 m. veiklos ataskaitoms, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kitos naujienos

   Per Lietuvių kalbos draugijos Kalbos tvarkytojų grupės organizuojamą Žurnalisto – kalbos bičiulio – konkursą bus išrinkti du nugalėtojai: žurnalistas, dirbantis vietinėje ar regioninėje žiniasklaidoje, ir žurnalistas, dirbantis šalies žiniasklaidoje. Pretendentus į nugalėtojus iki gegužės 1 d. siūlys Lietuvių kalbos draugijos nariai ir savivaldybių kalbos tvarkytojai. Plačiau žr. čia.

Programų naujienos

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2021 m. Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175), priemonei vykdyti.

Kitos naujienos , svetimvardžiai , vietovardžiai

     Sužinojau, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija svarsto Baltarusijos (Gudijos) pavadinimą1 . Daug metų dirbu su Gudija ir ypač tos šalies istorikais: nuo 2011 m. organizuoju kasmetinius Tarptautinius Baltarusijos tyrinėtojų kongresus, šiuo metu baigiu rašyti pirmąją lietuvišką „Gudijos (Baltarusijos) istoriją“ (knyga bus išleista 2021 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centre), be to, esu pirmosios ir vienintelės lietuviškos svetainės, skirtos Gudijos istorijai ir aktualijoms, Gudija.lt kūrėjas ir redaktorius. Esu įsitikinęs, kad reikia vartoti žodį Gudija, ir manau, kad tam yra svarių argumeñtų. 

Kitos naujienos

Vasarį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 78 300 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi semantikos klausimais (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“ vartojimas). Kiti lankytojus dominę dalykai – rašyba (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „video“, kada rašomas brūkšnelis, brūkšnys, kabutės), sintaksė („nustatyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „už ką“, „virš ko“, „ko dėka“, „metu“, „pagrindu“, skolinių, naudininko vartojimas), leksika („kaip taisyklė“, žodžio „įtakoti“ vartojimas).

Programų naujienos

     Antrajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje rašoma apie pastoviųjų žodžių junginių vertimo problemas, valstybės pavadinimų Baltarusija ir Gudija kilmę ir vartojimo kontekstus, domimasi posakio sviestas sviestuotas kilme ir sąsajomis su tradicinių posakių apie sviestą semantika... 

Pakomisių naujienos , terminologija

Vasario 23 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.