Kategorija: Įvykių kronika

   Spalio 27 d. vyko kalbos forumas „Ar bendrinei lietuvių kalbai reikia reformos?“. Renginys  transliuotas per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos „Youtube“ kanalą.

    Forumo programą žr. čia.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

   2021 m. spalio 28 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama vertinti Lietuvos standarto projekto terminus, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, svarstyti kalbos programas vykdančių institucijų III ketvirčio ataskaitas, patikslintus IV ketvirčio kalbos programų išlaidų sąmatą bei  viešųjų pirkimų projektą, Vyriausybės siūlymus papildyti Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą ir kt.

Kategorija: Programų naujienos

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2022–2024 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-5 (188), priemonei Remti akademinės ir profesinės kalbos ugdymą aukštosiose mokyklose vykdyti.

Kategorija: Programų naujienos

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2022–2024 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-5 (188), priemonėms vykdyti.

Kategorija: Programų naujienos , įdomu , rašyba , semantika , maistas , kilmė

Devintajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje I. Smetonienė aiškina duonos koncepto pokyčius lietuvių kalbinio pasaulio vaizde; V. Garliauskas – ką reiškia Jogailos pasakymas hassto, užfiksuotas lotyniškame tekste; R. Vladarskienė pristato atnaujintą lietuvių kalbos rašybos taisyklių rinkinį; apie lietuvių kalbos mokytojos patirtį – D. Nefienė; apie santykį su kalba – M. Ogulevičiūtė, apie nesusikalbėjimą – V. Girdžiūtė; apžvelgiama nauja trijų VU Šiaulių akademijos lituanistų knyga „Apie žodžio korektiškumą: sava ir importuota“... 

Kategorija: Pakomisių naujienos , vietovardžiai , svetimvardžiai

    Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. rugsėjo 30 d. posėdyje pritarta Tikrinių vardų transkripcijos iš anglų kalbos į lietuvių kalbą taisyklėms. Taisykles komentuoja komisijos narys, vertėjas ir literatūros kritikas Laimantas Jonušys.

Kategorija: Kitos naujienos

Rugsėjį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 148 600 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi semantikos klausimais (žodžių „vartoti, naudoti“, „reiškia“ vartojimas). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė (jungtuko „kaip“ vartojimas, „dėl ko“, „per ką“, „nustatyti kuo“), rašyba (kaip rašyti neiginį „ne“, įmonių pavadinimus, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „eko“, „anti“), leksika (svetimybių, žodžių „neva“, „aplikacija“, „flešas“, „laptopas“, „pikselis “, „marketingas“, „spamas“, „akauntas“ vartojimas).

Kategorija: Įvykių kronika

   Spalio 6 d. vyko kalbos forumas „Ar šiuolaikiniame moksle yra vietos lietuvių kalbai?“. Renginys buvo transliuojamas per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos „Youtube“ kanalą (renginio įrašą žr. čia).

    Forumo programą žr. čia.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

   2021 m. rugsėjo 30 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje pritarta nutarimo ir protokolinio nutarimo pakeitimams, apsvarstytos kalbos programas vykdžiusių institucijų ataskaitų ir Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos paraiškų ekspertizės, kalbos programų išlaidų sąmata bei  IV ketvirčio viešųjų pirkimų projektas, konkursų skelbimų projektai, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kategorija: Programų naujienos

     Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16 – kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Atsižvelgdama į pandeminę situaciją, Kalbos komisija siūlo 2022 m. Lietuvių kalbos dienų renginius organizuoti vasario–gegužės mėn.