Įvykių kronika

   Gegužės 19 d.  15 val. vyks kalbos forumas „Kokią kalbą renkamės?“. Renginys bus transliuojamas per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos „Youtube“ kanalą.

    Forumo programa žr. čia.

Programų naujienos

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2021 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. N-2 (164), priemonėms vykdyti.

Kitos naujienos

   Gegužės 7 d. ketvirtą kartą surengta internetinė Lietuvių kalbos draugijos viktorina. Per 24 valandas, skirtas viktorinai, į klausimus atsakė 591 dalyvis – 464 iš Lietuvos ir 27 iš užsienio: Rusijos (10), Lenkijos (7), Vokietijos (4), Latvijos (2), Belgijos, Sakartvelo, Šveicarijos, Ukrainos (po 1).

Įvykių kronika

   Gegužės 7 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija jau septintą kartą įteikė apdovanojimus už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, mokslo kalbos puoselėjimo ir visuomenės kalbinio švietimo srityse. Dėl pandemijos Lietuvos mokslų akademijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuojamas Lietuvių kalbos dienų baigiamasis renginys šiemet vyko nuotoliniu būdu.

Kitos naujienos

 2021 metais Lietuvių kalbos draugijos Kalbos tvarkytojų skyriaus iniciatyva pirmą kartą surengti Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimai.

Kitos naujienos , konkursai

     Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga kartu su Lietuvių kalbos draugija kviečiame gegužės 7 d. nuo 00.00 iki 24.00 val. (Lietuvos laiku) sudalyvauti internetinėje kalbos viktorinoje, žr. čia https://forms.gle/WMghtPZB1QoVBcVcA. Teks atsakyti į 25 klausimus iš kalbos, literatūros, leidybos istorijos, Lietuvos kultūrai nusipelniusių asmenybių gyvenimo. Atsakymams skirtas laikas neribojamas. 

Įvykių kronika

   Gegužės 7 d.  įteikti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą.
    Renginys vyko per MS Teams platformą. Kvietimą žr. čia.

Kitos naujienos

Balandį Kalbos konsultacijų banke lankytasi apie 84 700 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „anti-“, „video-“, „eko-“, kada rašomas brūkšnys). Kiti lankytojus dominę dalykai – semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“ vartojimas), sintaksė (ar vartojamas jungtukas „kaip“ laiko šalutiniams sakiniams jungti, ar vartojamas jungtukas „kadangi“ šalutiniams priežasties sakiniams jungti, „dėl ko“, „nustatyti kuo“, „už ką“, „laikyti kuo“, „per ką“, „virš ko“), leksika (žodžių „neva“, „pederastas“, „įtakoti“, skolinių vartojimas).

Programų naujienos

     Ketvirtajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje apžvelgiami svarbiausi Arnoldo Piročkino – Jono Jablonskio mokslinio palikimo tyrėjo – darbai, spausdinamas atsisveikinimo žodis Jonui Šukiui, nagrinėjama, kaip žodynuose pateikiami junginiai „ir gana“, „ir viskas“ ir pan., mėginama apibrėžti ryškiausias kalbos ideologijų sankirtas, pristatomi gimnazistų sukurti įmonių pavadinimai.