Kategorija: Kitos naujienos

     2021 m. rugsėjo 23–24 d. surengtas Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus 21-asis susitikimas. (Per 20-ąjį skyriaus susitikimą Rygoje 2019 m. buvo nutarta 2020-aisiais susirinkti Taline, tačiau dėl pandemijos ir karantino šis susitikimas buvo perkeltas ir šiemet įvyko nuotoliniu būdu.) 

Kategorija: Įvykių kronika

    Rugsėjo 22 dieną, minimą kaip Baltų vienybės dieną, VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis su delegacija apsilankė Latvijoje.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Rugsėjo 15 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos banko, Aplinkos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų  pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Programų naujienos

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2022–2024 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-5 (188), priemonėms vykdyti.

Kategorija: Kitos naujienos

 

   

    Rugsėjo 22-oji – Baltų vienybės diena. Tai – Lietuvos ir Latvijos atmintina diena, minima pažymint 1236 m. įvykusį Saulės mūšį, kuriame susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sutriuškino Kalavijuočių ordiną. Baltų vienybės simbolis – ugnis, uždegama aukščiausiose apylinkės kalvose ir piliakalniuose, prisimenant, kad baltų gentys laužais įspėdavo viena kitą apie artėjantį priešą.

     Palinkėkime vieni kitiems, kad baltiškoji dvasia ir toliau mus, Lietuvos ir Latvijos žmones, nuo priešų ir baisių ligų saugotų, sveikatą stiprintų, įkvėpimo teiktų.
Būkime kartu! Prisiminkime, kad mus sieja ir išlikusios gyvos baltų kalbos!

    VLKK vardu
  pirmininkas Audrys Antanaitis

        22. septembris – Baltu vienības diena. Tā ir Lietuvas un Latvijas atceres diena, kuru atzīmējam, pieminot 1236. gadā notikušo Saules kauju, kurā vienotie žemaiši un zemgaļi sakāva zobenbrāļu ordeni. Baltu vienības simbols – uguns, ko iededz augstākajos apkārtnes kalnos un pilskalnos, kā atgādinājumu, ka baltu ciltis ar ugunskuriem brīdināja cita citu par ienaidnieka tuvošanos.

      Vēlēsim, lai baltiskais gars arī turpmāk mūs, Lietuvas un Latvijas cilvēkus, no ienaidniekiem un briesmīgām slimībām sargā, veselību stiprina, iedvesmu sniedz.
Būsim visi kopā! Atcerēsimies, ka mūs saista arī dzīvās baltu valodas!

     Valsts lietuviešu valodas komisijas (VLVK)  vārdā
       priekšsēdētājs Audris Antanaitis

 

Kategorija: Komisijos posėdžiai

   2021 m. rugsėjo 16 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje apsvarstytos kalbos programas vykdančių institucijų ataskaitos,  aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Rugsėjo 8 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Finansų, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat Seimo Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Programų naujienos , įdomu , leksika , vietovardžiai

Aštuntajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje raginama tirti kitakalbiuose istorijos šaltiniuose užfiksuotus unikalius lietuvių vietovardžius, aiškinamasi, kaip įvairiuose dvikalbiuose žodynuose pateikiama geografinė ir istorinė informacija, nagrinėjama Balio Buračo publicistikos kalba, prisimenamas Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, Petro Būtėno parengtas „Lietuvių kalbos konspektas“... 

Kategorija: Kitos naujienos

 Rugpjūtį Kalbos konsultacijų banke lankytasi apie 61 800 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi semantikos klausimais (žodžių „vartoti, naudoti“, „reiškia“ vartojimas). Kiti lankytojus dominę dalykai – rašyba (atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „anti“, „eko“, „auto“, kaip rašyti neiginį „ne“, įmonių pavadinimus), sintaksė (jungtuko „kaip“, naudininko vartojimas, „laikyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „nustatyti kuo“, „virš ko“), leksika („neva“, „nė, nei“, svetimybių vartojimas).

Kategorija: Programų naujienos , leksika , kirčiavimas ir tartis , enciklopedija , kalbos politika

     Septintajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje skelbiama ir komentuojama VLKK rekomendacija „Dėl tarptautinės fonetinės abėcėlės pritaikymo bendrinės lietuvių kalbos garsiniams vienetams žymėti“, apžvelgiama studija apie bendrinės tarties norminimo problemas, tęsiamas birželio numeryje pradėtas pasakojimas apie vabzdžius tradicinėje frazeologijoje ir etninėje kultūroje (šįkart apie musę), rašoma apie kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos įteikimo šventę ir apie du VLKK surengtus Kalbos forumus.