Įvykių kronika

   Kalbos komisija kalbos požiūriu šeštą kartą vertino jaunųjų mokslininkų darbus, pateiktus jaunųjų mokslininkų ir doktorantų bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui.

Kitos naujienos , kalbos politika , terminologija

     1921 m. kovo 14 d. Vyriausybė prie tuometinės Švietimo ministerijos įsteigė Terminologijos komisiją, tad šiemet minime jos įkūrimo šimtmetį. Nuo šios komisijos veiklos prasidėjo organizuota lietuvių terminijos tvarkyba. Švietimo ministerijai sudaryti tokią komisiją pasiūlė kalbininkas Jonas Jablonskis, remdamasis latvių pavyzdžiu.

Kitos naujienos

Kovą Kalbos konsultacijų banke lankytasi apie 78 200 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „video“, „anti“, kada rašomas brūkšnelis). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „dėl ko“, „už ką“, „per ką“, „laikyti kuo“, „būti kuo“, „virš ko“, „pagal ką“, naudininko vartojimas), semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“ vartojimas), leksika („negu, nei“, „neva“, skolinių vartojimas).

Kitos naujienos , kompiuterija , konkursai

     Šiais metais gražiausiu srities lt domenu išrinktas Jūrė.lt. Ši svetainė sukurta Jūrės kaimo bendruomenės (Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav.) reikmėms. Ši svetainė buvo sukurta 2020 m. rugpjūčio mėnesį, dalyvaujant projekte „Prisijungusi Lietuva“. Jos paantraštė skelbia: „Čia buvom, esam, būsim...“ – tebūna, tegyvuoja jūriškiai ir internete! 

Programų naujienos , kalbos politika , kirčiavimas ir tartis , leksika

   Trečiajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje prisimenama prieš 100 metų įkurtos Terminologijos komisijos veikla, rašoma apie ryškių mūsų kultūros asmenybių – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Vaclovo Aliulio – nuopelnus kalbai ir bendravimą su kalbininkais, pasakojama apie trečiuosius LKD skaitymus, apžvelgiamos LKD skyrių naujienos... 

Pakomisių naujienos , kalbos politika , svetimvardžiai , vietovardžiai

     2021 m. kovo 18 d. Kalbos komisijos Laikinoji kalbos politikos pakomisė aptarė valstybės pavadinimo Baltarusija klausimą (apie Vardyno pakomisės ir Kalbos komisijos svarstymus šiuo klausimu žr. informaciją „Kalbos komisija pasisakė dėl Baltarusijos (Gudijos) pavadinimo“).

Pakomisių naujienos , terminologija

Kovo 24 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Komisijos posėdžiai

    2021 m. kovo 25 d. Kalbos komisijos posėdyje  priimti nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

Kitos naujienos

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija š. m. kovo 19–21 dienomis organizavo virtualią Lietuvių kalbos dienų viktoriną užsienyje gyvenantiems lietuviams. Pagilinti žinias apie lietuvių kalbą, Lietuvos kultūrą ir istoriją individualiai galėjo tiek suaugusieji, tiek vaikai ir jaunuoliai, nes organizatoriai buvo parengę du klausimų paketus pagal amžiaus grupes.

Kitos naujienos , kompiuterija , konkursai , rašyba

      Kviečiame ir šiemet išrinkti gražiausią lietuvišką interneto vardą (domeną), rašomą su bent viena savita lietuvių kalbos raide – ė, ą, ę, į, ų, ū, č, š, ž. Tai 8-asis gražiausio lietuviško domeno vardo konkursas, kurį nuo 2014 metų kartu rengia tarpinstitucinė komisija, sudaryta iš Lietuvos kompiuterininkų sąjungos, KTU Interneto paslaugų centro DOMREG, Informacinių technologijų įmonių asociacijos „Infobalt“, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovų.