Kategorija: Programų naujienos , leidiniai , įdomu , svetimvardžiai , vardai ir pavardės , terminologija

     Vienuoliktajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje spausdinamas straipsnis apie Lietuvos gyventojų kalbinių nuostatų ir kalbinio elgesio tyrimą, rašoma apie naujus gamtinės tematikos lietuvių vardus, pasakojama apie iki tol nežinotą mūsų raštijos reiškinį – lietuvių raštininko įrašus XVII a. pradžios Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios metrikuose... 

Kategorija: Programų naujienos

     Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva nuo 2016 m. kiekvienais metais vasario 16 – kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Atsižvelgdama į pandeminę situaciją, Kalbos komisija siūlo 2022 m. Lietuvių kalbos dienų renginius organizuoti vasario–gegužės mėn.  

Kategorija: Komisijos posėdžiai

  2021 m. gruodžio 2 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti protokolinius nutarimus, VU prašymą dėl projekto termino pratęsimo, patikslintą kalbos programų IV ketvirčio išlaidų sąmatą, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

Kategorija: Programų naujienos

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2022–2024 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-5 (188), priemonei Remti akademinės ir profesinės kalbos ugdymą aukštosiose mokyklose vykdyti.

Kategorija: Įvykių kronika

   Lapkričio 24 d. vyko kalbos forumas „Regioninė kalbos politika. Būti ar nebūti pokyčiams?“. Renginys   transliuotas per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos „Youtube“ kanalą (renginio įrašą žr. čia). 

    Forumo programą žr. čia.

Kategorija: Pakomisių naujienos , terminologija

Lapkričio 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Žemės ūkio, Aplinkos, Krašto apsaugos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kategorija: Kitos naujienos

Spalį Kalbos konsultacijų banke lankytasi apie 130 800 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi semantikos klausimais (žodžių „vartoti, naudoti“ vartojimas). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė (jungtuko „kaip“ vartojimas, „laikyti kuo“, „dėl ko“, „nustatyti kuo“, „per ką“, „virš ko“), rašyba (kaip rašyti įmonių pavadinimus, euro santrumpą, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „auto“, „anti“, „eko“, „video“), leksika (svetimybių, žodžių „neva“, „negu, nei“, „aplikacija“, „raskladuškė“, „fortkė“ vartojimas).

Kategorija: Programų naujienos , įdomu , kalbos politika , svetimvardžiai , leidiniai

Dešimtajame 2021 m. kalbos žurnalo „Gimtoji kalba“ numeryje spausdinami trečiajame Kalbos forume „Ar šiuolaikiniame moksle yra vietos lietuvių kalbai?“ (rengia VLKK) skaityti pranešimai, rašoma apie valstybinės lietuvių kalbos mokymosi patirtį ir pokyčius, apžvelgiamas pandemijos meto rusų kalbos naujovėms skirtas dvitomis – žodynas ir straipsnių rinkinys, komentuojamos Tikrinių vardų transkripcijos iš anglų kalbos į lietuvių kalbą taisyklės... 

Kategorija: Programų naujienos

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2022–2024 m. Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-5 (188), priemonėms vykdyti.

Kategorija: Komisijos posėdžiai

    2021 m. spalio 28 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje įvertinti Lietuvos standarto projekto terminai, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai, apsvarstyti kalbos programas vykdančių institucijų III ketvirčio ataskaitos, patikslinti IV ketvirčio kalbos programų išlaidų sąmata bei  viešųjų pirkimų projektas, Vyriausybės siūlymai papildyti Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą ir kt.