Spausdinti

Lietuvių kalba yra vienas iš svarbiausių Lietuvos valstybės etninio ir kultūrinio savitumo elementų, tautos tapatumo ir išlikimo garantija, valstybės ir individo, valstybės ir visuomenės visų sričių santykių kalba. Valstybinį jos statusą įteisino Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tolesnė jos raida ir plėtros perspektyvos priklauso nuo valstybės pasirinktos kalbos politikos. Pagrindiniai Lietuvos kalbos politiką nustatantys dokumentai yra Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas ir Valstybinės kalbos politikos gairės (žr.  „Kalbos politika“) – dokumentas, kuriame išdėstyta lietuvių kalbos raidos skatinimo strategija.

Pagrindiniai su kalbos politika susiję darbai sutelkti Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje. Ji kolegialiai sprendžia Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo, lietuvių kalbos tvarkymo, norminimo ir kitus klausimus, koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas programas (žr. „Programos“). Atskiri klausimai sprendžiami nuolatinėse ir laikinosiose pakomisėse (žr. „Pakomisės“), kuriose dirba ne tik komisijos nariai, bet ir geriausi savo srities specialistai iš universitetų, mokslo tiriamųjų institutų.

Lietuvių kalbai didelę įtaką daro Europos Sąjungoje vykstantys procesai, naujosios technologijos, tarptautiniai informacijos mainai, todėl turime būti pasirengę bet kokiems šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams. Pastaraisiais metais ypač išaugo terminijos standartizavimo poreikis, todėl sparčiai pildomas Lietuvos Respublikos terminų bankas (terminai.vlkk.lt). Matome, kad visuomenei trūksta informacijos ne tik apie norminimo tendencijas, kalbos padėtį bei apsaugą, bet ir konsultacijų kalbos vartosenos klausimais – tam sukurta Kalbos komisijos svetainė ir konsultavimo sistema (žr.  „Konsultacijų bankas“), kurios naudą jau įvertino patys vartotojai.

Valstybinės kalbos komisijos veiklos tikslai kyla iš bendrųjų kalbos politikos nuostatų: užtikrinti lietuvių kalbos statusą, jos funkcionavimą ir sklaidą visose viešojo gyvenimo srityse, užtikrinti lituanistikos paveldo apsaugą ir sklaidą. Valstybinė kalbos komisija nuosekliai dirba šiomis kryptimis.

       

Archyvas