Spausdinti

Kalbos programų projektus rengia darbo grupės, kurias sudaro Programų skyriaus specialistai, komisijos nariai, kviestiniai ekspertai – kalbininkai ir kitų sričių specialistai. Programų projektai svarstomi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdžiuose, derinami su Finansų ministerija ir kitomis institucijomis, jas savo nutarimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija šiuo metu vykdo dvi kalbos programas:

Programų vykdymą koordinuoja Kalbos programų koordinavimo taryba, žr. Koordinavimas ir įgyvendinimas.

2019 m. Kalbos komisijos ekspertų sąrašas (PDF 224 KB).

Programose numatytiems darbams vykdyti skelbiami vieši konkursai. Apie programų vykdymo tvarką žr. Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą.

Komisijos remiamų darbų vykdymo ataskaitos rengiamos pagal nustatytus reikalavimus, žr. Ataskaitų reikalavimai.

Apeliacijos dėl paraiškų ir projektų ataskaitų ekspertinio įvertinimo teikiamos nustatyta tvarka, žr. Apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo tvarka.

Pagal nustatytus bendruosius reikalavimus rengiami iš programų lėšų remiami terminų ir tarmių (šnektų) žodynai, žr. Žodynų reikalavimai.

Kalbos komisijai teikiami vertinti terminų žodynai vertinami pagal nustatytas taisykles, žr. Žodynų vertinimas.

Šiais klausimais konsultuoja Programų skyrius, tel. (8 5) 275 6095.

___________________

Apie iš programų lėšų remiamus darbus žr. Naujienose“:

  1. Paremti leidiniai
  2. Programų naujienos
  3. senesnės naujienos:
  • 2010-05-03 Bibliotekoms nupirktas žodynas „Afrika. Antarktida. Australija. Okeanija“
  • 2010-03-23  Kalbos komisija remia bibliotekas lituanistiniais leidiniais (Kalbos komisija aukštosioms universitetinėms mokykloms, valstybinėms kolegijoms, valstybinės reikšmės, savivaldybių ir apskričių bibliotekoms ketverius metus perka ir neatlygintinai perduoda aktualius lituanistinius leidinius: žodynus, monografijas, mokomąsias priemones, senųjų raštų leidimus, tautosakos veikalus, enciklopedijas, gramatikas ir kt. Per 2006–2009 metus perduota daugiau kaip 17 tūkst. vnt. lituanistinių leidinių už 413,57 tūkst. Lt.)
  • 2010-03-02 VLKK remia „Dūkšto apylinkių tekstų“ leidybą (Kalbos komisija pagal „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą“ nuo 2005 m. remia Lietuvių kalbos institute kuriamo „Tarmių tekstyno“ leidinių rengimą ir leidybą. 2010 m. kovo 1 d. pasirašyta sutartis dėl paramos ketvirtajam leidiniui.)
  • 2010-03-01  „Gimtosios kalbos“ teminius puslapius VLKK rems ir 2010 metais (Kalbos komisija ne pirmus metus remia „Gimtosios kalbos“ žurnalą. Pagal 2010 m. kovo 1 d. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro ir Kalbos komisijos sudarytą sutartį iki metų pabaigos bus parengta ir paskelbta apie 60–70 teminių puslapių.)