Spausdinti

 
*

2013 metus Tarmių metais paskelbė Lietuvos Respublikos Seimas (Žin., 2012, Nr. 38-1893).

 *

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. spalio 16 d. patvirtino Tarmių metų priemonių planą (Žin., 2012, Nr. 123-6191). VLKK prisidėjo prie plano įgyvendinimo.

 *

 

VLKK „Tarmių metų 2013“ priemonių planas

Ketinama parengti visuomenei skirtą tarmių užrašymo metodiką;
surengti konferenciją, skirtą pirmosios tarmių klasifikacijos (sukurtos Antano Baranausko) 115-mečiui;
surengti parodą, skirtą lietuvių tarmių ir tarmėtyros tyrimų sklaidai, ir kt.
Žr. priemonių planą .


VLKK nuolat rūpinasi tarmių išsaugojimu (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 11-265) 3 str. 7 dalį. Koordinavo Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metais programą (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340; Žin., 2000, Nr. 95-2995). 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118) patvirtino ir koordinuoja Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (Žin., 2010, Nr. 124-6373). Apie rezultatus skelbiama metinėse veiklos ataskaitose, čia.  

Naujienose:

2013-01-07   Prasideda Tarmių metai

2013-01-29   Kalbos komisija skelbia konkursą rengti tarmių duomenų ekspedicijas

2013-01-29   2-asis Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis (2013)

2013-04-15   Jaunųjų filologų olimpiadoje VLKK apdovanojimas už žemaitiškų SMS tyrimą

2013-04-26   Tarmių metų renginys Adakavo bendruomenės namuose

2013-05-13   Konferencija pirmosios tarmių klasifikacijos ir pirmojo tarmių žemėlapio sukaktims paminėti

2013-05-24   Kvietimas į parodą „Lietuvių tarmėtyros dokumentika“

2013-05-29   Atidaryta paroda „Lietuvių tarmėtyros dokumentika“

2013-12-12   Diskusija „Tarmių metams baigiantis – ateities refleksijos“ LEU

2013-12-17   Komisijos pirmininkė dalyvavo tarmių festivalyje Anykščiuose (Anykščiuose pirmą kartą visuomenei pristatyta tarmių medžiagos rinkimo instrukcija „Visos tarmės gražiausios...“)

2014-02-24   Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija „Visos tarmės gražiausios...“ (sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė)

2014-02-26   Seime pristatytos rekomendacijos dėl nykstančių tradicijų, papročių ir tarmių išsaugojimo


Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Tarmių metų priemonių plano priemonę „Surengti diskusijų, tarpinstitucinių pasitarimų (konferencijų) ciklą, siekiant nustatyti nykstančias tradicijas, papročius ir tarmes kaip raiškos priemones ir pagrįsti jų išsaugojimo programų rengimo tikslingumą (prireikus parengti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei)“, kvietė į susitikimų ciklą šalies savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojus ir bendruomenių atstovus (etnografus, muziejininkus, bibliotekininkus, pedagogus ir kt.). Susitikimų g r a f i k a s:

spalio 30 d. Varėnos r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje rinkosi Alytaus miesto, Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybių atstovai

lapkričio 5 d. Šakių r. savivaldybėje Zyplių dvare rinkosi Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Birštono, Kauno miesto ir rajono, Šakių ir Jurbarko rajonų savivaldybių atstovai

lapkričio 12 d. Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje rinkosi Pagėgių, Neringos, Rietavo, Klaipėdos miesto ir rajono, Palangos miesto, Šilutės, Šilalės, Telšių, Plungės, Kretingos, Skuodo, Mažeikių ir Akmenės rajonų savivaldybių atstovai

lapkričio 19 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje rinkosi Šiaulių miesto ir rajono, Panevėžio miesto, Biržų, Joniškio, Kėdainių, Kelmės, Pasvalio, Radviliškio rajonų savivaldybių atstovai

lapkričio 26 d. Utenoje (Antano ir Motiejaus Miškinių viešojoje bibliotekoje) rinkosi Utenos, Visagino, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų ir Švenčionių rajonų savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų atstovai 

Tarmių metus, rengdamasi Etnografinių regionų metams (2015), apžvelgė Etninės kultūros globos taryba, žr. pranešimą (lzinios.lt, 2014-08-14). 


Tarmių metų (2013) organizatoriai ir dalyviai:

 • savivaldybės
 • mokslo ir studijų institucijos
 • Etninės kultūros globos taryba, žr. čia.
 • Kauno rajono Raudondvario kultūros centras, žr. čia (rengia tradicinį Tarmiškosios kūrybos festivalį).
 • Lietuvių etninės kultūros draugija, žr. čia.
 • Lietuvių kalbos draugija, žr. čia (lapkričio 21d. Tarmių metų palydėtuvės Utenoje)
 • Lietuvių kalbos institutas (Lituanistikos židinys)
 • Lietuvos liaudies kultūros centras, žr. čia.
 • Lietuvos meno kūrėjų asociacija, žr. čia.
 • Lietuvos mokslo taryba, žr. čia.
 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos centras parengė virtualią parodą „2013-ieji – Tarmių metai“.
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija, žr. čia.
 • Lietuvos radijo ir televizijos komisija, žr. čia.
 • Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, žr. čia.
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, žr. čia.
 • Lietuvos žurnalistų sąjunga, žr. čia.
 • Rašytojų klubas organizavo renginių ciklą „Gyvosios tarmės“
 • VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, žr. LRT.lt.
 • VšĮ Raudondvario dvaras, žr. čia.
   

 

 


*

 

Naujausia informacija socialiniame tinklalapyje,
žr. https://www.facebook.com/TarmiuMetai2013

*

Žiniomis apie Tarmių metus šioje svetainėje
kviečiame dalytis Diskusijose.