Spausdinti

Komisijos nariai (nuo 1990 m.)

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Komisijos narį delegavusi institucija Narystės VLKK metai
  1.  Gintautas AKELAITIS  Mykolo Romerio universitetas   2007–2017
  2.  Vytautas AMBRAZAS  Lietuvių kalbos institutas    1990–2002
  3.  Juozas APUTIS  Lietuvos rašytojų sąjunga   1990–1992
  4.  Albina AUKSORIŪTĖ  Lietuvių kalbos institutas   2007–2017
  5.  Bronė BALČIENĖ  „Vagos“ leidykla    1990–1992
  6.  Vladas BRAZIŪNAS  Lietuvos rašytojų sąjunga   2016–2017
  7.  Algirdas ČIŽAS  Vilniaus Gedimino technikos universitetas    1990–2002
  8.  Valentina DAGIENĖ  Matematikos ir informatikos institutas   2007–2012
  9.  Bronius DOBROVOLSKIS  Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas    1990–2002
  10.  Albinas DRUKTEINIS Klaipėdos universitetas    1996–2017
  11.  Kazys GAIVENIS  Lietuvių kalbos institutas    1990–2002
  12.  Aleksas GIRDENIS  Vilniaus universitetas    1996–2006
  13.  Zigmantas GUDŽINSKAS  Gamtos tyrimų centras    2007–2017
  14.  Adolfas GURSKIS Lietuvos telegramų agentūra    1990–1992
  15.  Evalda JAKAITIENĖ Vilniaus universitetas    1990–1992; 2002– 2007
  16.  Danutė Dalia KALINAUSKAITĖ-KUNICKIENĖ  Lietuvos rašytojų sąjunga    2016–2017
  17.  Vytautas KARDELIS Vilniaus universitetas    2012–2016
  18.  Angelė KAULAKIENĖ  Vilniaus Gedimino technikos universitetas    2002–2007
  19.  Asta KAZLAUSKIENĖ  Vytauto Didžiojo universitetas    2007–2012
  20.  Algimantas Jurgis KINDERYS  Mokslo ir enciklopedijų leidykla    1992–2002
  21.  Jonas KLIMAVIČIUS  Lietuvių kalbos institutas    1994–2002
  22.  Pranas KNIŪKŠTA  Lietuvių kalbos institutas    1990–2002
  23.  Vitas LABUTIS  Vilniaus universitetas    1992–2002
  24.  Romualdas LANKAUSKAS  Lietuvos rašytojų sąjunga    1993–1994
  25.  Kęstutis LIPEIKA  Lietuvos advokatų kolegija    1990–1992
  26.  Vitalija MACIEJAUSKIENĖ  Lietuvių kalbos institutas    1992–2006
  27.  Bronius MASKULIŪNAS  Šiaulių universitetas    2007–2012
  28.  Vytautas MAŽIULIS  Vilniaus universitetas    1990– 1996
  29.  Danguolė MIKULĖNIENĖ  Lietuvių kalbos institutas    1992–2002
  30.  Rita MILIŪNAITĖ  Lietuvių kalbos institutas    2012–2017
  31.  Lina MURINIENĖ  Lietuvos edukologijos universitetas    2012–2017
  32.  Sigitas NARBUTAS  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka     2012–2017
  33.  Antanas PAKERYS  Lietuvos edukologijos universitetas     1994–2012
  34.  Jonas PALIONIS  Vilniaus universitetas     1990–2002
   35.   Jūratė PALIONYTĖ  Valstybinė lietuvių kalbos komisija     1998–2017
  36.  Zigmantas POCIUS   „Mokslo“ leidykla     1990–1997
  37.  Aldonas PUPKIS  Vilniaus universitetas     1990–2002
  38.  Antanas RAČIS  Mokslo ir enciklopedijų leidykla    2002–2012
  39.  Alma RAGAUSKAITĖ  Lietuvių kalbos institutas     2006–2017
  40.  Meilutė RAMONIENĖ  Vilniaus universitetas     2007–2017
  41.  Albertas ROSINAS  Vilniaus universitetas     1990–2007
  42.  Vilija SALIENĖ  Lietuvos edukologijos universitetas     2006–2017
  43.  Gediminas SAMULIONIS  Lietuvos Respublikos Vyriausybė     1990–2002
  44.  Bronys SAVUKYNAS  Vilniaus universitetas     2002–2007
  45.  Nijolė SLIŽIENĖ  Lietuvių kalbos institutas     1990–2002
  46.  Irena SMETONIENĖ Vilniaus universitetas     2002–2016
  47.  Algirdas SMIGLEVIČIUS  Vilniaus Gedimino technikos universitetas    1990–2007
  48.  Mindaugas STROCKIS  Vilniaus universitetas     2012–2017
  49.  Bonifacas STUNDŽIA  Vilniaus universitetas     1992–2017
  50.  Giedrius SUBAČIUS  Lietuvių kalbos institutas     2002–2007
  51.  Adolfas Laimutis TELKSNYS  Matematikos ir informatikos institutas     2002–2007
  52.  Kazys ULVYDAS  Lietuvių kalbos institutas     1990–1992
  53.  Daiva VAIŠNIENĖ  Lietuvių kalbos institutas     2007–2017
  54.  Aleksandras VANAGAS  Lietuvių kalbos institutas     1990–1995
  55.  Arvydas VIDŽIŪNAS  Vilniaus universitetas     1992– 1994
  56.  Giedrius VILIŪNAS  Mykolo Romerio universitetas     2007–2012
  57.  Rasuolė VLADARSKIENĖ  Vilniaus Gedimino technikos universitetas     2012–2017
  58.  Zigmas ZINKEVIČIUS  Vilniaus universitetas     1990–2002
  59.  Vida ŽILINSKIENĖ  Mykolo Romerio universitetas     2002–2007
 60.  Kazimieras ŽUPERKA  Šiaulių universitetas     1990–2007