Spausdinti

Komisijos nariai (nuo 1990 m.)

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Komisijos narį delegavusi institucija Narystės VLKK metai
  1.  Gintautas AKELAITIS  Mykolo Romerio universitetas   2007–2017
  2.  Daiva ALIŪKAITĖ Vilniaus universitetas   2017–2022
  3.  Vytautas AMBRAZAS  Lietuvių kalbos institutas    1990–2002
  4.   Audrys ANTANAITIS  Lietuvos žurnalistų sąjunga   2017–2022
  5.  Juozas APUTIS  Lietuvos rašytojų sąjunga   1990–1992
  6.  Albina AUKSORIŪTĖ  Lietuvių kalbos institutas

  2007–2017;

  2017–2022

   7.  Bronė BALČIENĖ  „Vagos“ leidykla    1990–1992
   8.  Vladas BRAZIŪNAS  Lietuvos rašytojų sąjunga   2016–2017
   9.  Algirdas ČIŽAS  Vilniaus Gedimino technikos universitetas    1990–2002
  10.  Valentina DAGIENĖ  Matematikos ir informatikos institutas   2007–2012
  11.  Vilija DAILIDIENĖ Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas   2017–2022
  12.  Daiva DAUGIRDIENĖ  Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga   2017–2022
  13.  Bronius DOBROVOLSKIS  Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas    1990–2002
  14.  Albinas DRUKTEINIS Klaipėdos universitetas    1996–2017
  15.  Kazys GAIVENIS  Lietuvių kalbos institutas    1990–2002
  16.  Aleksas GIRDENIS  Vilniaus universitetas    1996–2006
  17.  Zigmantas GUDŽINSKAS  Gamtos tyrimų centras    2007–2017
  18.  Adolfas GURSKIS Lietuvos telegramų agentūra    1990–1992
  19.  Evalda JAKAITIENĖ Vilniaus universitetas 

  1990–1992;

  2002– 2007

  20.  Laimantas JONUŠYS  Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga  2017–2022
  21.  Danutė Dalia KALINAUSKAITĖ-KUNICKIENĖ  Lietuvos rašytojų sąjunga 

  2016–2017

  2017–2022

  22.  Vytautas KARDELIS Vilniaus universitetas    2012–2016
  23. Jūratė KATINAITĖ  Lietuvos kompozitorių sąjunga   2017–2022
  24.  Angelė KAULAKIENĖ  Vilniaus Gedimino technikos universitetas    2002–2007
  25.  Rūta KAZLAUSKAITĖ Šiaulių universitetas   2017–2022
  26.  Asta KAZLAUSKIENĖ  Vytauto Didžiojo universitetas    2007–2012
  27.  Algimantas Jurgis KINDERYS  Mokslo ir enciklopedijų leidykla    1992–2002
  28.  Jonas KLIMAVIČIUS  Lietuvių kalbos institutas    1994–2002
  29.  Pranas KNIŪKŠTA  Lietuvių kalbos institutas    1990–2002
  30.  Vitas LABUTIS  Vilniaus universitetas    1992–2002
  31.  Romualdas LANKAUSKAS  Lietuvos rašytojų sąjunga    1993–1994
  32.  Kęstutis LIPEIKA  Lietuvos advokatų kolegija    1990–1992
  33.  Vitalija MACIEJAUSKIENĖ  Lietuvių kalbos institutas    1992–2006
  34.  Bronius MASKULIŪNAS  Šiaulių universitetas    2007–2012
  35.  Vytautas MAŽIULIS  Vilniaus universitetas    1990– 1996
  36.  Danguolė MIKULĖNIENĖ  Lietuvių kalbos institutas    1992–2002
  37.  Rita MILIŪNAITĖ  Lietuvių kalbos institutas    2012–2017
  38.  Lina MURINIENĖ

 Lietuvos edukologijos universitetas 

 Vilniaus universitetas

  2012–2017;

  2017–2022

  39.  Sigitas NARBUTAS  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka     2012–2017
  40.  Antanas PAKERYS  Lietuvos edukologijos universitetas     1994–2012
  41.  Jonas PALIONIS  Vilniaus universitetas     1990–2002
  42.  Jūratė PALIONYTĖ  Valstybinė lietuvių kalbos komisija     1998–2017
  43.  Zigmantas POCIUS   „Mokslo“ leidykla     1990–1997
  44.  Aldonas PUPKIS  Vilniaus universitetas     1990–2002
  45.  Antanas RAČIS  Mokslo ir enciklopedijų leidykla    2002–2012
  46.  Alma RAGAUSKAITĖ  Lietuvių kalbos institutas     2006–2017
  47.  Meilutė RAMONIENĖ  Vilniaus universitetas     2007–2017
  48.  Albertas ROSINAS  Vilniaus universitetas     1990–2007
  49.  Vilija SALIENĖ  Lietuvos edukologijos universitetas     2006–2017
  50.  Gediminas SAMULIONIS  Lietuvos Respublikos Vyriausybė     1990–2002
  51.  Bronys SAVUKYNAS  Vilniaus universitetas     2002–2007
  52.  Nijolė SLIŽIENĖ  Lietuvių kalbos institutas     1990–2002
  53.  Irena SMETONIENĖ Vilniaus universitetas     2002–2016
  54.  Algirdas SMIGLEVIČIUS  Vilniaus Gedimino technikos universitetas    1990–2007
  55.  Mindaugas STROCKIS  Vilniaus universitetas     2012–2017
  56.  Bonifacas STUNDŽIA  Vilniaus universitetas 

   1992–2017

    2017–2022

  57.  Giedrius SUBAČIUS  Lietuvių kalbos institutas     2002–2007
  58.  Adolfas Laimutis TELKSNYS  Matematikos ir informatikos institutas     2002–2007
  59.  Kazys ULVYDAS  Lietuvių kalbos institutas     1990–1992
  60. Andrius UTKA  Vytauto Didžiojo universitetas   2017–2022
  61.  Daiva VAIŠNIENĖ

 Lietuvių kalbos institutas

 Lietuvos edukologijos universitetas

 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

 Vilniaus universitetas

 Mykolo Romerio universitetas

 Lietuvos dailininkų sąjunga

 2012–2017;

 2017–2022

 62. Vidas VALSKYS

 Lietuvos edukologijos universitetas

  2017–2022

 63.  Aleksandras VANAGAS  Lietuvių kalbos institutas     1990–1995
 64. Jolanta VASKELIENĖ  Šiaulių universitetas   2017–2022
 65.  Arvydas VIDŽIŪNAS  Vilniaus universitetas     1992– 1994
 66.  Giedrius VILIŪNAS  Mykolo Romerio universitetas     2007–2012
 67.  Rasuolė VLADARSKIENĖ  Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

   2007–2017;

  2012–2017

68.  Zigmas ZINKEVIČIUS  Vilniaus universitetas     1990–2002
 69. Vilma ZUBAITIENĖ  Vilniaus universitetas   2017–2022
 70.  Vida ŽILINSKIENĖ  Mykolo Romerio universitetas     2002–2007
71.  Kazimieras ŽUPERKA  Šiaulių universitetas     1990–2007