Spausdinti

 

Nuo 2000-ųjų Kalbos komisija dalyvauja Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) ir jos regioninio Baltijos skyriaus veikloje (tais metais VLKK surengė 3-iąjį Baltijos skyriaus seminarą Vilniuje). Baltijos skyrius įkurtas 1992 m. Lietuvos ekspertai jo veikloje dalyvauja nuo pat pradžių. 
Lietuvos geografinių objektų pavadinimų ekspertų darbo grupė sudaryta 2015 m. (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu), ją sudaro nariai iš Nacionalinės žemės tarnybos, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS- Centras“, Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos, VĮ Registrų centro, UAB „Aerogeodezijos instituto“, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kartografų draugijos ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centro; gali būti įtraukiami ir kitų institucijų atstovai.

UNGEGN leidiniai prieinami internete, žr. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/publications.html;  https://unstats.un.org/unsd/ungegn/pubs

UNGEGN periodinis informacinis leidinys, žr. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/bulletin.htmlhttps://unstats.un.org/unsd/ungegn/pubs/#bulletin.

UNGEN pasaulio vietovardžių duomenų bazė (kuriama), žr. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/


Pranešimai VLKK naujienose

2020-12-11  Šiemet netekome kartografės Danutės Mardosienės (1947–2020) 

2018-05-25  19-asis UNGEGN Baltijos skyriaus susirinkimas (Vilniuje) 

2014-05-26  28-oji Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEN) sesija

2013-10-28  Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų susitikimas

2013-08-08  Pasitarimas prieš UNGEGN Baltijos skyriaus 16-ąjį seminarą (Taline)

Lietuvos ekspertų ataskaita 10-ojoje UNGEGN konferencijoje (2012 Niujorke), dar žr. Baltijos skyriaus ataskaita.

2012-04-03  UNGEGN Baltijos skyriaus XV seminaras (Rygoje)

2011-05-11  Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) 26-oji sesija Vienoje

2009-10-05  UNGEGN Baltijos skyriaus 13-asis seminaras (Vilniuje)

2007-09-14  9-oji geografinių pavadinimų standartizacijos konferencija (Niujorke)

2006-10-19  Baltijos šalių geografinių pavadinimų ekspertų susitikimas Taline

2006-04-05  Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) 23-ioji sesija (Vienoje)

2005-10-14  9-asis UNGEGN Baltijos skyriaus seminaras (Jūrmaloje)

2004-10-18  UNGEGN Baltijos skyriaus 8-asis seminaras (Vilniuje); programa

2004-07-21  Rengiamas Baltijos šalių geografinių pavadinimų ekspertų seminaras

2003-06-03  6-asis Baltijos šalių geografinių pavadinimų ekspertų seminaras Estijoje

2002-10-15  8-oji geografinių pavadinimų standartizacijos konferencija (Berlyne).

Prof. habil. dr. Vaitekūnas V. Geografiniai vardai – tai ne tik pavadinimai (2002)