Spausdinti

Lietuvos Respublikos terminų bankas – valstybės informacinė sistema, kurią sudaro nustatyta tvarka sutvarkytų ir internete pateiktų aprobuotų, teiktinų lietuvių kalbos terminų straipsnių rinkinių ir neteiktinų terminų visuma. Banko, kaip internetinio šaltinio, nuoroda – terminai.vlkk.lt.

Lietuvos Respublikos terminų banko paskirtis – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač Lietuvos Respublikos teisės aktuose, sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų informacinę sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir duomenis teikti kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kuria galėtų laisvai naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai.

Užeiti į Terminų banką:

Paaiškinimą, kaip ieškoti Terminų banke, galima rasti čia.
Jeigu nematote kirčiuotų lietuviškų raidžių, įsidiekite šriftą „Palemonas“, žr. čia.

Nuo elektroninių terminų bazių, internetinių terminų žodynų Terminų bankas skiriasi savo mobilumu – terminologinis darbas dirbamas pasitelkiant elektroninius ryšius, duomenys bet kada gali būti pildomi, atnaujinami. Išskirtini keturi šio darbo etapai: terminų straipsnių rengimas, ekspertizė, svarstymas Kalbos komisijoje, terminų skelbimas Terminų banke.

Iš viso terminų daugiau kaip 253 000 (2021 m. vasaris).

Šiame skyriuje:

Terminų banko teisinė bazė

Terminų banko tvarkytojai ir terminų teikėjai

Terminų banką kuria, jo veikimą, nuolatinę priežiūrą ir duomenų atnaujinimą užtikrina Terminų banko tvarkytojai – Valstybinė lietuvių kalbos komisija (duomenų tvarkytoja ir valdytoja) kartu su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (informacinės sistemos tvarkytoja).

Teikti terminų straipsnius Valstybinei lietuvių kalbos komisijai įgaliotos teikti ministerijos ir Vyriausybės įstaigos pagal įstatymų ir kitų teisės aktų joms pavestas veiklos sritis, valstybės mokslinių tyrimų įstaigos (valstybiniams universitetams rekomenduota) – pagal teisės aktuose nustatytas mokslo kryptis.

Terminų banko vartotojai

Visi interneto vartotojai gali būti neregistruotieji Terminų banko vartotojai, galintys matyti Terminų banko aprobuotų, teiktinų terminų straipsnius, neteiktinus terminus.

Valstybės institucijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, gavę Terminų banko duomenų tvarkytojo leidimą, yra Terminų banko registruotieji vartotojai pagal jiems suteiktas teises.

Terminų banko šaltiniai

  • teisės aktų terminai,
  • terminų žodynų terminai,
  • aukštųjų mokyklų vadovėlių terminai, 
  • mokslo terminai. 

Terminų žodynai

Terminų banke skelbiami geriausių Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų kalbos taisyklingumo reikalavimus ir terminologijos principus atitinkančių terminų žodynų terminai. Šiuo metu banke galima rasti 50 terminų žodynų terminus.

Terminų banke skelbiamų terminų žodynų sąrašas

Naujienos apie Terminų banką:

2021-02-17 Terminų banko naujienos: kerpsamanių ir lapsamanių lietuviški pavadinimai
2021-02-01 Terminų banko naujienos: paskelbti audito ir informatikos aukštųjų mokyklų vadovėlių terminai
2021-01-05 Terminų banke paskelbti „Aiškinamojo maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų žodyno“ duomenys

2020-11-30 Terminų banko naujienos: afiloforiečių (Aphyllophorales) eilės grybų lietuviški pavadinimai
2020-09-28 Terminų banko naujienos: skelbiami akademinio sąžiningumo, ryšių su visuomene ir projektų valdymo sričių terminų žodynų duomenys
2020-05-22 Terminų banko naujienos: grybų (inoperkulinių diskomicetų) lietuviški pavadinimai

2019-11-16 Terminų banko naujienos: samanų pavadinimai
2019-10-14 Terminų banko naujienos: saugomų augalų pavadinimai
2019-06-14 Terminų banko naujienos: kai kurių grybų ir juos panašių organizmų bei jų sukeliamų ligų lietuviški pavadinimai
2019-06-06 Terminų banko naujienos: kerpių ir kai kurių su jomis susijusių grybų lietuviški pavadinimai

2018-11-13 Terminų banko naujienos: vabalų pavadinimai (3)
2018-10-08 Terminų banko naujienos: varliagyvių pavadinimai (9)
2018-05-07 Terminų banko naujienos: vabalų pavadinimai (2)
2018-05-07 Terminų banko naujienos: grybų ir kerpių pavadinimai
2018-01-29 Terminų banko naujienos: varliagyvių pavadinimai (8)

2017-12-18 Terminų banko naujienos: varliagyvių pavadinimai (7)
2017-05-24 Terminų banko naujienos: citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviški pavadinimai
2017-05-04 Terminų banko naujienos: varliagyvių pavadinimai (6)
2017-01-31 Terminų banko naujienos: nuodingųjų augalų pavadinimai (3)

2016-11-14 Terminų banko naujienos: varliagyvių pavadinimai (5)
2016-11-11 Terminų banko naujienos: moliuskų pavadinimai (2)
2016-10-03 Terminų banko naujienos: varliagyvių pavadinimai (4)
2016-06-27 Terminų banko naujienos: varliagyvių pavadinimai (3)
2016-06-23 Terminų banko naujienos : nuodingų augalų pavadinimai (2)
2016-04-20: Terminų banko naujienos : nuodingų augalų pavadinimai (1)

2015-10-06 Terminų banko naujienos: varliagyvių pavadinimai (2)
2015-10-06 Terminų banko naujienos: moliuskų pavadinimai
2015-09-03 Terminų banko naujienos: skelbiami Lietuvos terminų standartų duomenys
2015-09-02 Terminų banko naujienos: skelbiami naujausių terminų žodynų duomenys
2015-05-29 Terminų banko naujienos: varliagyvių pavadinimai
2015-04-08 Terminų banko naujienos: Prunus genties augalų pavadinimai
2015-04-07 Terminų banko naujienos: nykstančių augalų rūšių pavadinimai

2014-11-27 Terminų banko naujienos: vabalų pavadinimai
2014-10-20 Terminų banko naujienos: dekoratyvinių augalų pavadinimai (Š–Ž)
2014-06-19 Terminų banko naujienos: dekoratyvinių augalų pavadinimai (R–S)
2014-03-03 Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo

2013-12-23 Terminų banko naujienos: dekoratyvinių augalų pavadinimai (O–P)
2013-10-30 Terminų banko naujienos: dekoratyvinių augalų pavadinimai (L–N)
2013-05-16 Terminų banko naujienos: dekoratyvinių augalų pavadinimai (G–K)
2013-04-25 Terminų banke paskelbti „Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodyno“ terminai ir atnaujinti kitų žodynų duomenys
2013-04-09 Terminų banko naujienos: dekoratyvinių augalų pavadinimai (C–F)
2013-01-07 Terminų banko naujienos: dekoratyvinių augalų pavadinimai (A–B)

2012-06-20 Terminų banke jau daugiau kaip 200 000 terminų
2012-06-19 Terminų banko naujienos: atnaujinti „Žinduolių pavadinimų žodyno“ duomenys, paskelbti „Aiškinamojo elektrotechnikos terminų žodyno“ terminai
2012-05-29 Terminų banko naujienos: žinių technologijų terminai

2011-12-08 Terminų banko naujienos: atnaujinti „Žuvų pavadinimų žodyno“ duomenys
2011-06-17 Terminų banko naujienos: paskelbti dar trijų žodynų terminai

2010-04-30 Terminų banko naujienos: sauleniai ir kauleniai
2010-03-24 Terminų banke 2009 m. pabaigoje – daugiau kaip 145 tūkst. terminų
2010-02-02 Terminų banko naujienos: medingųjų augalų pavadinimai

2009-10-08 Terminų banko naujienos: paukščių anatomijos terminai
2009-07-10 Terminų banko naujienos: vaistinių augalų pavadinimai
2009-05-25 Terminų banko naujienos: jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminai
2009-04-06 VDU seminaras apie lietuvių kalbos išteklius el. terpėje
2009-03-25 Terminų banko naujienos: karybos ir vadybos terminai
2009-02-26 Terminų banko naujienos: fizikos ir radioelektronikos terminai

2008-06-25 Lietuvos Respublikos terminų banke – daugiau mokslo terminų

2007-12-13 Seminare „Lietuvių kalbos vartojimo informacinėje visuomenėje svarba“ supažindinta su Kalbos konsultacijų banko ir Terminų banko veikla
2007-12-13 Lietuvos Respublikos terminų banko duomenimis naudosis ir Eurotermbanko lankytojai|
2007-10-11 Terminų banko naujienos: geležinkelių transporto, edukologijos terminai, žinduolių pavadinimai

2006-11-13 Terminų banko naujienos: „Chemijos terminų aiškinamasis žodynas“
2006-10-27 Iš parodos „INFOBALT 2006“
2006-10-16 „INFOBALT 2006“ – Kalbos konsultacijų ir Terminų bankai, „Palemono“ šriftas
2006-08-17 Švedai domėjosi Lietuvos Respublikos terminų banku
2006-06-19 Terminų banke jau daugiau kaip 20 000 terminų
2006-06-06 Iš 2005 m. veiklos ataskaitos: Terminų banko įstatymo įgyvendinimas

2005-12-30 Terminų banko naujienos: politikos, viešojo saugumo, valstybės sienos apsaugos, komunikacijų, draudimo terminai
2005-11-28 Terminų banko naujienos: aplinkos apsaugos terminai
2005-10-18 Terminų banko naujienos: „Aiškinamojo tekstilės terminų žodyno“ terminai, augalų pavadinimai ir kt.
2005-09-02 Terminų banko kūrimas
2005-04-12 Lietuvos Respublikos terminų bankas
2005-01-27 Seime pristatytas Lietuvos Respublikos terminų bankas

2004-11-24 Apsvarstyti pirmieji Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai
2004-07-16 Valstybės institucijos įgaliotos teikti terminus Lietuvos Respublikos terminų bankui
2004-03-26 Vyriausybėje tartasi dėl Terminų banko
2004-01-12 Terminų bankas rūpi ir valstybei

2003-11-13 Pateiktas Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo projektas

Daugiau informacijos apie Kalbos komisijos terminologijos veiklą rasite svetainės skyriuje Kalbos planavimas ir tvarkyba / Aktualiausios temos / Terminija.

Pastabas ir komentarus prašome rašyti adresu vlkk@vlkk.lt.

Paskutinė redakcija 2021 m. vasaris.