Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1991 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 33
Pakeitimai
1997 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 67 

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68 
Pakeitimai
2014 m. sausio 30 d. Nr. N-3 (152)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2 (91) 
Pakeitimai
2013 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. N-2 (138) 

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 
Pakeitimai
2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. N-8 (109) 
2011 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. N-2 (123) 
2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137)
2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-1 (150)
2014 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. N-4 (153)
2014 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. N-6 (155)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 1 (75) 
Pakeitimai
2014 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. N-5 (154)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1998 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 69 
Pakeitimai
2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-1 (132) (Žin., 2012, Nr. 18-845) (nauja redakcija)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. N-8 (97) 
Pakeitimai
2013 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. N-3 (139) (nauja redakcija)
2015 balandžio 3 d nutarimu Nr. N-1 (156)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 
Pakeitimai
2001 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 3 (79); 2002 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 1(81); 2002 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 4 (84); 2005 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. N-1 (100); 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-6 (107); 2007 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. N-2 (111); 2009 m. vasario 23d. nutarimu Nr. N-1 (115); 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-2 (119); 2011 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. N-1 (122); 2011 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. N-4 (125); 2011 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. N-7 (128); 2011 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. N-10 (131); 2012 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. N-2 (133); 2013 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. N-4 (140); 2013 m. birželio 20 d. Nr. N-7 (143); 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. N-9 (145); 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. N-13 (149)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 54 
Pakeitimai
2001 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. 4 (80); 2002 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 2(82); 2002 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 5 (85); 2005 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. N-2 (101); 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-7 (108); 2007 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. N-3 (112); 2009 m. vasario 23d. nutarimu Nr. N-2 (116); 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-3 (120); 2011 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. N-8 (129); 2012 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. N-3 (134); 2013 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. N-5 (141); 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. N-8 (144); 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. N-10 (146); 2013 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. N-12 (148) 

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113) 
Pakeitimai
2010 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. N-4 (121) 
2011 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. N-3 (124) 
2011 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. N-9 (130) 
2013 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. N-6 (142)