, programos

Patvirtinta
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. N-2 (164)
Pakeista
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-4 (187)

, programos

Patvirtinta
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. N-5 (175)
Pakeista
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. N-2 (185)
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. N-3 (186)
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. N-6 (189)

, enciklopedija , svetimvardžiai

Patvirtinta
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2013 m. vasario 28 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1

Pakeista
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. sausio 7 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 

Patvirtinta
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. N-5 (136)

Pakeista
 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. N-1 (182)

Kirčiavimo normų peržiūra pradėta pačioje XX a. paskutinio dešimtmečio pabaigoje, pirmoji rekomendacija paskelbta 2003 m., atlikus daugiau tyrimų, kai kurios gretybės apkeistos vietomis. Plačiau žr. skyriuje Aktualiausios temos/ Tartis ir kirčiavimas. Suvestinį abėcėlinį patikslinti kirčiavimo žodžių sąrašą žr. čia

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1 (86) 
Pakeitimai
2006 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. N-1 (102) (nauja redakcija)
2008 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. N-1 (114) 
2009 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. N-3 (117) 
2011 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. N-5 (126) 
2012 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. N-4 (135) 
2016 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. N-2 (159) (nauja redakcija)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. N-10 (99) 
Pakeista
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-2 (151)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58 
Pakeitimai
2004 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. N-4 (93) 
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-4 (105) 
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-5 (106) 

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 

Pakeitimai
2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. N-7 (96) 
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-4 (105) 
2013 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. N-11 (147) 
2016 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. N-1 (158)