, enciklopedija , svetimvardžiai

Patvirtinta
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2013 m. vasario 28 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1

Pakeista
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. sausio 7 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 

Patvirtinta
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. N-5 (136)

Pakeista
 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. N-1 (182)

Kirčiavimo normų peržiūra pradėta pačioje XX a. paskutinio dešimtmečio pabaigoje, pirmoji rekomendacija paskelbta 2003 m., atlikus daugiau tyrimų, kai kurios gretybės apkeistos vietomis. Plačiau žr. skyriuje Aktualiausios temos/ Tartis ir kirčiavimas. Suvestinį abėcėlinį patikslinti kirčiavimo žodžių sąrašą žr. čia

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1 (86) 
Pakeitimai
2006 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. N-1 (102) (nauja redakcija)
2008 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. N-1 (114) 
2009 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. N-3 (117) 
2011 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. N-5 (126) 
2012 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. N-4 (135) 
2016 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. N-2 (159) (nauja redakcija)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. N-10 (99) 
Pakeista
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-2 (151)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58 
Pakeitimai
2004 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. N-4 (93) 
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-4 (105) 
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-5 (106) 

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 

Pakeitimai
2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. N-7 (96) 
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-4 (105) 
2013 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. N-11 (147) 
2016 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. N-1 (158)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1991 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 33
Pakeitimai
1997 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 67 

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68 
Pakeitimai
2014 m. sausio 30 d. Nr. N-3 (152)