Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10
Pakeitimai
2016 m. rugsėjo 29 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 1 (86) (Žin., 2003, Nr. 54-2421)
Pakeitimai
2006 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. N-1 (102) (Žin., 2006, Nr. 22-742) (nauja redakcija)
2008 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. N-1 (114) (Žin., 2008, Nr. 42-1602)
2009 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. N-3 (117) (Žin., 2009, Nr. 82-3438)
2011 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. N-5 (126) (Žin., 2011, Nr. 123-5875)
2012 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. N-4 (135) (Žin., 2012, Nr. 114-5815)
2016 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. N-2 (159) (nauja redakcija)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. N-10 (99) (Žin., 2004, Nr. 160-5875)
Pakeitimai
2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-2 (151)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 58 (Žin., 1996, Nr. 126)
Pakeitimai
2004 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. N-4 (93) (Žin., 2004, Nr. 52-1785)
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-4 (105) (Žin., 2006, Nr. 107-4086)
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-5 (106) (Žin., 2006, Nr. 107-4087)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 1997, Nr. 63-1490)

Pakeitimai
2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. N-7 (96) (Žin., 2004, Nr. 81-2930)
2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. N-4 (105) (Žin., 2006, Nr. 107-4086)
2013 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. N-11 (147) (Žin., 2013, Nr. 113-5679)
2016 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. N-1 (158)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1991 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 33
Pakeitimai
1997 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 67 (Žin., 1997, Nr. 113-2866)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68 (Žin., 1997, Nr. 18-445)
Pakeitimai
2014 m. sausio 30 d. Nr. N-3 (152)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2 (91) (Žin., 2013, Nr. 37-1836)
Pakeitimai
2013 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. N-2 (138) (Žin., 2013, Nr. 37-1836)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 (Žin., 1997, Nr. 86-2181)
Pakeitimai
2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. N-8 (109) (Žin., 2006, 123-4669)
2011 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. N-2 (123) (Žin., 2011, Nr. 63-3025)
2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. N-1 (137) (Žin., 2013, Nr. 24-1210)
2014 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. N-1 (150)
2014 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. N-4 (153)
2014 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. N-6 (155)

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 1 (75) (Žin., 2000, Nr. 23-610)
Pakeitimai
2014 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. N-5 (154)