2019-01-31 Nr. PN-1

Skelbiamas kai kurių grybų ir į juos panašių organizmų bei jų sukeliamų ligų lietuviškų pavadinimų sąrašas.

2018-11-08 Nr. PN-15

Skelbiamas vabzdžių (Insecta) klasės vabalų (Coleoptera) būrio Cerambycoidea antšeimio vabalų lietuviškų pavadinimų sąrašas.

2018-10-04 Nr. PN-12 , leksika , terminologija , zoologija

Skelbiamas beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Pyxicephalidae šeimai priklausančių varliagyvių lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

2018-05-03 Nr. PN-8 (k-15.2) , kirčiavimas ir tartis

Norminiais paskelbta daugiau priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo variantų, pvz.: spáusdinti ir spausdi̇̀nti, núomoti ir nuomóti, gỹvalioti ir gyvalióti...