, svetimvardžiai , vietovardžiai

Numatoma atsižvelgti į pranešimą dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pavadinimo pakeitimo.