2004-06-03 Nr. N-8 (97) , terminologija

Šios taisyklės pakeičia Terminų žodynų aprobavimo taisykles.

2004-04-01 Nr. N-4 (93)

Dabar žr. rekomendaciją „Dėl maisto gaminių pavadinimų rašymo“, NUTARIMAI/ Rašyba

2004-02-02 Nr. N-2 (91)

Šiuo nutarimu patvirtintos taisyklės pakeitė Firmų vardų darymo taisykles.

2003-05-29 Nr. 1 (86)

Pakeistas, žr. 2006 m. vasario 9 d. nutarimą Nr. N-1 (102).