2009-07-01 Nr. N-3 (117)

Atkreiptinas vadovėlių leidėjų ir teikėjų dėmesys, kad Kalbos komisija ir toliau vertina taisomų ir pildomų vadovėlių – kartą jau įvertintų vadovėlių pataisytų ir papildytų leidimų – kalbos taisyklingumą.

2007-12-20 Nr. N-4 (113)

Priėmus šį nutarimą nustojo galioti 1995 m. sausio 26 d. protokoliniu nutarimu patvirtintas sąrašas „Valdų ir kraštų trumpieji (arba tradiciniai) pavadinimai“.
Šis nutarimas parengtas ISO 3166-1 pagrindu.

2007-10-04 Nr. N-2 (111)

Sukeisti pavadinimai Bìrma ir Mianmãras, Gùdija ir Baltarùsija vietomis pagal abėcėlę

2007-04-05 Nr. N-1 (110)

Nutarimas skatina simbolinius pavadinimus rišliame tekste ir viešojoje šnekamojoje kalboje vartoti tinkamu linksniu, o ne kaip nekaitomas formas, pvz., „Norfos“ kortelė (bet ne „Norfa“ kortelė).