2011-02-24 Nr. N-1 (122)

Tikslinamas Fidžio ilgasis pavadinimas: vietoj Fidžio Salų Respublika įrašoma Fidžio Respublika.

2010-12-09 Nr. N-4 (121) , svetimvardžiai

Greta trumpojo tradicinio pavadinimo Šv. Elenos Sala įrašomas pakeistas ilgasis – Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos.

2010-10-08 Nr. N-3 (120) , svetimvardžiai

Tikslinami ne sostinių pavadinimai, bet oficialieji valstybių pavadinimai, pateikiami sąrašo paskutinėje skiltyje.

2009-07-01 Nr. N-3 (117)

Atkreiptinas vadovėlių leidėjų ir teikėjų dėmesys, kad Kalbos komisija ir toliau vertina taisomų ir pildomų vadovėlių – kartą jau įvertintų vadovėlių pataisytų ir papildytų leidimų – kalbos taisyklingumą.

2007-12-20 Nr. N-4 (113)

Priėmus šį nutarimą nustojo galioti 1995 m. sausio 26 d. protokoliniu nutarimu patvirtintas sąrašas „Valdų ir kraštų trumpieji (arba tradiciniai) pavadinimai“.
Šis nutarimas parengtas ISO 3166-1 pagrindu.