2013-05-09 Nr. N-4 (140) , svetimvardžiai , vietovardžiai

Atsižvelgus į pasikeitimus pamatiniuose nutarimo šaltiniuose – ISO 3166-1 „Šalių pavadinimų kodai“ ir UNTERM – keičiamas Eritrėjos ilgasis (oficialusis) pavadinimas, įrašomas pavadinimas Palestina.