2016-11-10 Nr. N-2 (159)

Nutarimas išdėstytas nauja redakcija, vadovėlių kalbos vertinimas suderintas su Ugdymo plėtotės centro atliekamomis vadovėlių turinio vertinimo procedūromis.