1985-05-23 Nr. 12

NEGALIOJA. Žr. 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 ir jo pakeitimus.

1985-03-21 Nr. 11

NEGALIOJA. Žr. 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 ir jo pakeitimus.

1984-12-20 Nr. 10

NEGALIOJA. Žr. 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 ir jo pakeitimus.

1978-03-09 Nr. 2–3

NEGALIOJA. Žr. 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60.