Spausdinti

VLKK struktūros schema (schema sukurta 2015 m.)

Kalbos komisija yra tarsi kalbos parlamentas: kolegialiai sprendžia Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo, kalbos politikos, lietuvių kalbos norminimo ir kitus klausimus (dar žr.Kalbos politika / Komisijos veiklos kryptys). Valstybinė lietuvių kalbos komisija atskaitinga savo steigėjui – Lietuvos Respublikos Seimui.

Kalbos inspekcija – priežiūros institucija: kontroliuoja, kaip valstybės ir savivaldybių institucijose, visose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus. Valstybinė kalbos inspekcija atsakinga Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir atskaitinga Valstybinei lietuvių kalbos komisijai.

Savivaldybėms yra perduota valstybinė funkcija valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė. Atlikti šią funkciją dažniausiai pavedama kalbos tvarkytojams, jie prižiūri, kaip vartojama valstybinė kalba ir kaip laikomasi jos taisyklingumo reikalavimų savivaldybės teritorijoje, Kalbos inspekcijos vardu nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, konsultuoja kalbos klausimais ir t. t. Kalbos tvarkytojus turi daugiau kaip du trečdaliai savivaldybių.

Paskutinė peržiūra 2015-06-04.