Spausdinti

Daiva Vaišnienė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė nuo 2007 m., dirbo Gramatikos, rašybos ir skyrybos bei Tarties ir kirčiavimo pakomisėse.

Pirmininkė – nuo 2012 m. (Seimo 2012 m. gegužės 24 d. nutarimas Nr. XI-2037Nr. XI-2037).

1995 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas). 2000 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Pietų žemaičių raseiniškių tarmės fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas“.

Tyrimų sritys: lietuvių kalbos tarmės, eksperimentinė fonetika, fonologija, skaitmeniniai kalbos ištekliai.

1995–2012  m. dirbo Lietuvių kalbos institute:

  • 1995–2001 m. Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus asistentė, vėliau mokslo darbuotoja,
  • 2001–2006 m.  instituto mokslinė sekretorė,
  • 2002–2006 m. Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus Tarmių archyvo vadovė,
  • 2010–2012 m. Skaitmeninių kalbos išteklių laboratorijos vadovė.

Lietuvos edukologijos universitete skaito baltų lyginamosios kalbotyros kursą lietuvių filologijos magistro studijų programoje.  2013 m. suteiktas docento pedagoginis vardas.

Apdovanojimai

2001 m. daktaro disertacija įvertinta Lietuvos mokslų akademijos Jaunojo mokslininko diplomu.
2014 m.  apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Pagrindinės publikacijos

Bakšienė R., Vaišnienė D. Klaipėdos krašto aukštaičiai: tekstai ir kontekstai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 161 p.

Mikulėnienė D., Meiliūnaitė V., Aliūkaitė D., Bakšienė R., Geržotaitė L., Jaroslavienė J., Judžentytė G., Leskauskaitė A., Lubienė J., Morozova N., Pakalniškienė D., Plygavka L., Ragaišienė V., Rinkauskienė R., Rutkovska K., Švambarytė-Valužienė J., Urbanavičienė J., Vaišnienė D., XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas : žemėlapiai ir jų komentarai  [sudarytojos D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, žemėlapius parengė M. Čeponis]. Vilnius: Briedis, 2014, 459 p.

Vaišnienė D. Dėl priešdėlinių veiksmažodžių sangrąžos afikso kirčiavimo šiaurės žemaičių patarmėje – Žmogus ir žodis: didaktinė lingvistika, 2013, t. 15, Nr. 1, p. 197–201.

Vaišnienė D. Juozo Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės žodynas“: transponavimo principai ir problemos – Acta Linguistica Lithuanica, 2013, t. 67, p. 130–139.

Vaišnienė D., Zabarskaitė J. Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje / The Lithuanian Language in the Digital Age. Heidelberg: Springer, 2012, 85 p.

Vaišnienė D. „Kretingos tarmės žodynas“: pagrindiniai medžiagos pateikimo principai – Kretingos tarmės žodynas [sud. D. Mikulėnienė, D. Vaišnienė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, p. XX–XXVII.

Bacevičiūtė R., Vaišnienė D. Dėl pietų aukštaičių raseiniškių ir šiaurinių vakarų aukštaičių kauniškių dvigarsių [i, u + l, m, n,  r] –  Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos. I dalis. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, p. 292–302.

Vaišnienė D. Klaipėdos krašto aukštaičiai: bendruomenių sąveikos kalbinis aspektas – Lietuvos lokalinių tyrimų padėtis. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005, p. 209–212.

Lietuvių tarmės = Lithuanian dialects [sud. R. Bacevičiūtė, A. Leskauskaitė, D. Vaišnienė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, I dalis, 2001; II dalis, 2005.

Atkočaitytė D. Pietų žemaičių raseiniškių žodžio galo minkštieji priebalsiai – Valoda-2003. Valoda dažādu kultūru kontekstā (rakstu krājums). Daugavpils: Daugavpils universitāte, 2003, p. 199–210.

Atkočaitytė D. Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 224 p.