Spausdinti

 

Gramatikos, rašybos ir skyrybos 
Komisijos nariai doc. dr. R. Vladarskienė (pirmininkė), doc. dr. V. Valskys, doc. dr. J. Vaskelienė, doc. dr. V. Zubaitienė; kviestiniai ekspertai  prof. dr. A. Drukteinis, doc. dr. A. Judžentis, dr. R. Miliūnaitė, J. Palionytė, dr. L. Vaičiulytė-Semėnienė

 


 

Kalbos technologijų * 
Komisijos nariai doc. dr. A. Utka (pirmininkas), doc. dr. D. Vaišnienė; kviestiniai ekspertai prof. dr. V. Dagienė, dr. A. Gaidienė*, dr. A. Krupovnickas, dr. S. Maskeliūnas, doc. dr. G. Raškinis, dr. A. Valotka, prof. dr. J. Zabarskaitė  

 

 

Projektų 

Komisijos nariai doc. dr. R. Kazlauskaitė (pirmininkė), dr. A. Auksoriūtė, V. Dalidienė, doc. dr. L. Murinienė, doc. dr. A. Utka, doc. dr. D. Vaišnienė, doc. dr. V. Valskys.


 

 

Tarties ir kirčiavimo
Komisijos nariai prof. habil. dr. B. Stundžia (pirmininkas), doc. dr. R. Kazlauskaitė; kviestiniai ekspertai doc. dr. R. Bakšienė, prof. dr. V. Kavaliauskas, doc. dr. I. Kruopienė, prof. dr. R. Rinkauskienė, dr. V. Sakalauskienė, dr. E. Švageris

 


 

Terminologijos
Komisijos nariai doc. dr. V. Valskys (pirmininkas), dr. A. Auksoriūtė, J. Katinaitė ; kviestiniai ekspertai J. Gaivenytė-Butler, dr. Z. Gudžinskas, dr. A. Mitkevičienė, J. Palionytė, dr. P. Zemlevičiūtė

 


 

Vadovėlių vertinimo
Komisijos narės doc. dr. L. Murinienė (pirmininkė), V. Dailidienė, doc. dr. R. Kazlauskaitė, doc. dr. J. Vaskelienė, doc. dr. V. Zubaitienė; kviestiniai ekspertai prof. dr. V. Kavaliauskas, prof. dr. D. Mikulėnienė, doc. dr. Z. Nauckūnaitė, prof. dr. V. Salienė, dr. A. Tamulionienė, R. Urnėžiūtė

 


 

Vardyno
Komisijos narės prof. dr. D. Aliūkaitė (pirmininkė), D. Daugirdienė, prof. dr. B. Stundžia; kviestiniai ekspertai dr. L. Bilkis, prof. dr. G. Blažienė, prof. dr. D. Kiseliūnaitė, dr. A. Ragauskaitė, prof. dr. M. Ramonienė, prof. dr. D. Sinkevičiūtė, D. Sviderskienė, V. Vidūnas

 


 

Žodyno
Komisijos nariai doc. dr. V. Zubaitienė (pirmininkė), D. Daugirdienė, L. Jonušys, D. D. Kunickienė (Kalinauskaitė), doc. dr. R. Kazlauskaitė; kviestinės ekspertės dr. A. Gritėnienė, dr. D. Liutkevičienė, dr. R. Miliūnaitė, dr. D. Murmulaitytė, doc. dr. O. Petrėnienė, dr. V. Sakalauskienė

 


 

Laikinoji „Vertimo vadovo“ pakomisė 
Komisijos nariai L. Jonušys (pirmininkas), doc. dr. R. Vladarskienė, doc. dr. L. Murinienė; kviestiniai ekspertai prof. dr. A. Drukteinis, R. Narutienė, prof. dr. N. Maskaliūnienė, dr. L. Niedzviegienė, doc. dr. L. Pažūsis. Ši pakomisė sudaryta „Europos Sąjungos institucijų vertimo vadovo“ darbo grupės pateiktiems klausimams svarstyti 2010 m. sausio 28 d. VLKK posėdyje. Rengėjams atstovauja Erdvilas Jakulis iš Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato.  

 


Laikinoji kalbos politikos pakomisė
Komisijos nariai A. Antanaitis (pirmininkas), prof. dr. D. Aliūkaitė, J. Katinaitė, prof. habil. dr. B. Stundžia, doc. dr. V. Valskys, doc. dr. V. Zubaitienė; kviestiniai ekspertai prof. dr. G. Kačiuškienė, prof. dr. L. Kalėdienė, prof. dr. D. Mikulėnienė, dr. R. Miliūnaitė, doc. dr. S. Narbutas, prof. dr. I. Smetonienė.

Paskutinis pakomisių sudėties pakeitimas 2020 m. vasario 7 d.