Spausdinti

 

Gramatikos, rašybos ir skyrybos 
Komisijos nariai prof. dr. A. Drukteinis (pirmininkas), doc. dr. G. Akelaitis, prof. dr. V. Kardelis, dr. R. Miliūnaitė, dr. M. Strockis, doc. dr. R. Vladarskienė; kviestinis ekspertas doc. dr. A. Smetona

 


 

Kalbos technologijų * 
Komisijos narys dr. M. Strockis (pirmininkas), kviestiniai ekspertai: prof. dr. V. Dagienė, A. Krupovnickas, dr. S. Maskeliūnas, dr. R. Miliūnaitė, dr. A. Utka, doc. dr. J. Zabarskaitė  

 


 

Tarties ir kirčiavimo
Komisijos nariai prof. habil. dr. B. Stundžia (pirmininkas), doc. dr. L. Murinienė, dr. M. Strockis; kviestiniai ekspertai doc. dr. Rūta Kazlauskaitė, prof. dr. A. Kazlauskienė, prof. dr. V. Kavaliauskas, prof. habil. dr. A. Pakerys

 


 

Terminologijos
Komisijos nariai dr. A. Auksoriūtė (pirmininkė), dr. Z. Gudžinskas, dr. S. Narbutas; kviestiniai ekspertai J. Gaivenytė-Butler, dr. A. Mitkevičienė, dr. A. Rimkutė, doc. dr. A. Smetona, prof. habil. dr. A. Smilgevičius, dr. Robertas Stunžinas, doc. dr. V. Valskys, dr. P. Zemlevičiūtė

 


 

Vadovėlių vertinimo
Komisijos narės prof. dr. V. Salienė (pirmininkė), doc. dr. L. Murinienė; kviestiniai ekspertai prof. dr. V. Kavaliauskas, S. Labanauskienė, doc. dr. N. Linkevičienė, dr. A. Rimkutė, R. Urnėžiūtė

 


 

Vardyno
Komisijos narės dr. A. Ragauskaitė (pirmininkė), prof. dr. M. Ramonienė; kviestiniai ekspertai dr. L. Bilkis, prof. habil. dr. A. Pakerys, A. Račis, doc. dr. D. Sinkevičiūtė, R. Trakymienė, D. Sviderskienė

 


 

Žodyno
Komisijos nariai dr. R. Miliūnaitė (pirmininkė), D. Kalinauskaitė; kviestinės ekspertės dr. Aurelija Gritėnienė, dr. D. Liutkevičienė, dr. V. Sakalauskienė, dr. O. Petrėnienė

 


 

Laikinoji „Vertimo vadovo“ pakomisė 
Komisijos nariai prof. dr. A. Drukteinis (pirmininkas), doc. dr. L. Murinienė, doc. dr. R. Vladarskienė; kviestiniai ekspertai J. Kelpšienė, prof. dr. N. Maskaliūnienė, dr. L. Pažūsis. Ši pakomisė sudaryta „Europos Sąjungos institucijų vertimo vadovo“ darbo grupės pateiktiems klausimams svarstyti (sudėtis patvirtinta 2010 m. sausio 28 d. VLKK posėdyje, papildyta 2011 m. balandžio 7 d. posėdyje, neveiklūs nariai išbraukti 2012 m. birželio 28 d. VLKK posėdyje). Rengėjams atstovauja Erdvilas Jakulis iš Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato.  

 

Paskutinis pakomisių sudėties pakeitimas 2015 m. sausio 28 d.