Spausdinti

Kalbos komisijos vykdomas programas (žr. Programos) koordinuoja Kalbos komisijos sudaryta Kalbos programų koordinavimo taryba.

Tarybą sudaro A. Antanaitis, dr. A. Auksoriūtė, D. Daugirdienė, J. Katinaitė, doc. dr. R. Kazlauskaitė, doc. dr. L. Murinienė, doc. dr. A. Utka, doc. dr. D. Vaišnienė, doc. dr. R. Vladarskienė.

Koordinavimo tarybos pagrindiniai uždaviniai:

  • Nustatyti programų prioritetinius darbus, teikti siūlymus komisijai dėl konkursų skelbimo, priimti paraiškas ir projektus.
  • Teikti siūlymus komisijai dėl kalbos programų biudžeto projektų ir programų asignavimų paskirstymo institucijoms.
  • Koordinuoti ir kontroliuoti programų vykdytojų – darbo grupių ir institucijų – veiklą.
  • Teikti komisijai tvirtinti metinę kalbos programų ataskaitą.