Spausdinti

2019 m. gruodžio 19 d. Kalbos komisijos posėdyje sudaryta Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2021–2027 m. gairių projekto rengimo darbo grupė: doc. dr. Andrius Utka (darbo grupės vadovas), Aušra Kumetaitienė, doc. dr. Darius Amilevičius, dr. Audrius Valotka, doc. dr. Jurgita Mikelionienė, dr. Jurgita Jaroslavienė, dr. Rita Miliūnaitė, Giedrius Kurauskas, prof. dr. Tomas Krilavičius, Danguolė Kalinauskaitė, Justina Mandravickaitė.

2018 m. balandžio  5 d. Kalbos komisijos posėdyje sudaryta Kitų kalbų vietovardžių darbo grupė: Vytis Vidūnas (grupės vadovas), prof. dr. Albinas Drukteinis, prof. dr. Dovilė Krupickaitė, doc. dr. Lionginas Pažūsis, doc. dr. Regina Venckutė. 

 

2016 m. balandžio 14 d. Kalbos komisijos posėdyje sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta parengti perrašos iš jidiš ir hebrajų kalbos į lietuvių kalbą taisykles, rengti teminės su žydų kultūra susijusios leksikos sąrašus. Grupės sudėtis: dr. Lara Lempertienė (grupės vadovė), Akvilė Grigoravičiūtė, Petras Kimbrys (a. a.), dr. Mindaugas Kvietkauskas, doc. dr. Aušrelė Pažėraitė, doc. dr. Jurgita Verbickienė, žr. naujienų pranešime.

 

Tarmių užrašymo metodikos (visuomenės poreikiams) rengimo darbo grupė
Komisijos nariai doc. dr. D. Vaišnienė (grupės vadovė), prof. dr. V. Kardelis; kviestiniai ekspertai: doc. dr. D. Aliūkaitė, doc. dr. J. Bukantis, prof. dr. G. Kačiuškienė, prof. dr. L. Kalėdienė, L. Lapinskienė, dr. A. Leskauskaitė, prof. dr. D. Mikulėnienė, doc. dr. R. Rinkauskienė. Sudaryta 2013 m. vasario 28 d. komisijos posėdyje, žr. naujienų pranešime

 

2013 m. balandžio 4 d. Kalbos komisijos posėdyje sudaryta laikinoji darbo grupė, atliksianti aukštosiose mokyklose dėstomo specialybės kalbos kurso programų apžvalgą ir baigiamųjų darbų taisyklingumo tyrimą. Sudėtį žr. naujienų pranešime