Spausdinti
Siūlyti publikaciją
Siūlyti publikaciją

Prašom rašyti lietuviškomis raidėmis. Komisija turi teisę neskelbti nepagarbaus turinio ar su kalbos klausimais nesusijusių publikacijų.

 • 2019-12-17
  Kauno rajonas – lietuvių bendrinės kalbos lopšys
  Taip tvirtina Lietuvių kalbos instituto (LKI) Geolingvistikos centro profesorė, habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, kurios vadovaujama mokslininkų grupė parengė išsamią studiją apie Pakaunėje vyraujančias tarmes.
 • 2019-12-16
  Apie tautinės tapatybės ugdymą
  Rudeniniuose LR Seimo ir PLB komisijos posėdžiuose didelis dėmesys skirtas tautinės tapatybės ugdymui išeivijoje ir Lietuvoje. Nepaisant neformaliojo ugdymo pasiekimų, vaikų supažindinimo su Lietuvos istorija, partizanų kovomis, „Misija-Sibiras“ ir kitokių veiklų, akivaizdu, kad to nepakanka, nes, pasak Vytauto Juozapaičio, Lietuvoje tautinės vertybės taip sumenkusios, jog susiklostė paradoksali situacija, kada vaikai tik išvykę į užsienį daugiau sužino apie savo šaknis, noriai dalyvauja užklasinėje veikloje, šoka tautinius šokius ir domisi istorija. Buvo iškelti klausimai apie specialias valstybinės kalbos programas grįžtantiems ir imigrantams, reikalavimus, kurie būtų privalomi ir padėtų geriau integruotis į Lietuvos visuomenę ir darbo rinką. Deja, tokių konkrečių teisės aktų dar nėra.
 • 2019-12-16
  Protėvių gimtinė – ne tik širdyse
  Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je šio­mis die­no­mis vie­šė­ję ar­gen­ti­nie­čiai ti­ki­si, kad ši jų vieš­na­gė Lie­tu­vo­je ne­bus pa­sku­ti­nė.
  Lie­tu­viš­kus šo­kius šo­kan­tiems, ku­ge­lį per šven­tes val­gan­tiems jau­nuo­liams Lie­tu­va – pro­tė­vių gim­ti­nė, ku­rią jie ti­ki­si pa­žin­ti ne tik iš se­ne­lių pa­sa­ko­ji­mų.
 • 2019-12-14
  Ekspertai: valdžioje esantys LLRA-KŠS turi prabangą ignoruoti tautinių mažumų klausimus
  Kalbėdami apie priežastis, kodėl gatvių pavadinimų lentelių originalo kalba rašymas bei asmenvardžių naudojimo dokumentuose klausimai yra LLRA-KŠS pagrindinė retorinė linija prieš rinkimus, politologai tvirtina, kad tai tėra įrankis, siekiant mobilizuoti savo rinkėjus. LLRA gali daryti ką nori, vis tiek už juos balsuos. Dėl to jie nejaučia tokio spaudimo iš jų rinkėjų, kad jiems būtina išspręsti šituos dalykus ir kad jeigu jų neišspręs, tai jų neišrinks.
 • 2019-12-13
  Martyno Mažvydo premija paskirta Živilei Nedzinskaitei ir Dariui Antanavičiui
  Martyno Mažvydo premija už nuopelnus valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui šiemet paskirta dr. Živilei Nedzinskaitei ir dr. Dariui Antanavičiui už fundamentalias Kražių kolegijos istorijos ir veiklos šaltinių publikacijas, praneša Kultūros ministerija.
 • 2019-12-13
  Inovatyvi šnekos atpažinimo technologija tarnaus visuomenei ir verslui

  Šnekos atpažinimo ir jos sintezės programėlę kurianti „Tilde IT“ siekia žodžiu pateiktą informaciją per kelias sekundes paversti tekstu. Technologiją jau sėkmingai taiko ir verslas.

 • 2019-12-13
  KLIPVID 2019. Violetos Cvirkaitės daina „Kalba gimtoji“
  Violeta Cvirkaitė ir vaizdo klipas su daina „Kalba gimtoji“, dalyvaujantys LRT muzikinių vaizdo klipų konkurse KLIPVID.
 • 2019-12-10
  Šileris apie rezultatus mokyklose: faktiškai – slebizavojantys vaikai
  Vilniaus universitetas ir pedagogai lieja nepasitenkinimą esama padėtimi švietimo sistemoje, o štai visai neseniai paskelbti 15-mečių mokyklinių pasiekimų rezultatai rodo, kad esame viena labiausiai atsiliekančių valstybių Europos Sąjungoje. Taip pat prastai vertinami ir lietuvių paauglių skaitymo įgūdžiai. 2015 metais net 24 proc. nepasiekdavo 2-ojo lygio. Faktiškai – tai slebizavojantys vaikai. Per tą laiką nepasiekiančių to lygio vaikų skaičiusdar padidėjo.
 • 2019-12-10
  Punsko licėjui įteikta Kalbos premija

  Vilniuje, Valdovų rūmuose, Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjui įteikta šių metų Kalbos premija. Nuo 1956-ųjų veikiantis lietuviškas licėjus įvertintas už nuosekliai vykdomą savo misiją – jis puoselėja lietuvių kalbą, rūpinasi bendruomenės tautine tapatybe, ryšių su Lietuva ir užsienyje gyvenančiais lietuviais palaikymu.

 • 2019-12-09
  Seime – konferencija apie lietuvybės būklę viešajame gyvenime
  Gruodžio 6 dieną Seimo Konstitucijos salėje įvyko konferencija „Lietuvybė viešajame gyvenime“.
  „Ne pirmus metus Lietuvos viešajame gyvenime stebime fragmentiškas ir ne visada dalykiškas diskusijas apie lietuvybės vietą mūsų valstybėje XXI amžiuje. Šios diskusijos, nors formuojančios visuomenės nuomonę ir politikų sprendimus, neretai apskritai nesiremia moksliniu požiūriu ar net jį neigia. Šia konferencija norime pakviesti dialogui apie tai, kur prasideda ir iš kokios amžių glūdumos ateina mūsų lietuviškoji tapatybė, o kartu ir kokia jos vieta ir statusas šiandien. Ypatingą dėmesį skiriame lietuvių kalbos, kaip svarbiausio tautą ir valstybę telkiančio lietuviškosios tapatybės dėmens, situacijai aptarti“, – teigia konferencijos iniciatorius, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akademikas E. Jovaiša.
  Konferencijoje pranešimus skaitė akademikai Grasilda Blažienė ir Eugenijus Jovaiša, Konstitucijos bendraautorius, teisininkas Liudvikas Narcizas Rasimas, profesorė Rasa Čepaitienė, docentai Filomena Kavoliūtė ir Diegas Ardoinas (Diego Ardoino), mokslų daktarai Vytautas Rubavičius, Laimutis Bilkis ir Daiva Sinkevičiūtė, doktorantas Pavelas Skorupa, Valstybinės kalbos inspekcijos vadovas Donatas Smalinskas.