Spausdinti
Siūlyti publikaciją
Siūlyti publikaciją

Prašom rašyti lietuviškomis raidėmis. Komisija turi teisę neskelbti nepagarbaus turinio ar su kalbos klausimais nesusijusių publikacijų.

 • 2018-10-30
  „Būkime patys verti savos kalbos…“
  Pokalbis su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku Audriu Antanaičiu laikraštyje „Gyvenimas“
 • 2018-10-29
  LRT radijo laidoje „Aktualijų studija“
  Audrys Antanaitis ir Mantas Adomėnas, ved. Mindaugas Jackevičius (LRT.lt, 2018-10-29).
 • 2018-10-28
  Geoportal.lt naudingas kiekvienam
  „Kai manęs klausia, kuo Geoportal.lt skiriasi nuo kitų interneto geografinės informacijos sistemų (GIS, pavyzdžiui, Google Maps, ArcGIS Online, maps.lt, „Regia“ ir kt.), aš atsakau, kad tai vienintelė platforma, skirta teikti visiems oficialiesiems valstybės erdvinių duomenų rinkiniams ir su jais susijusioms paslaugoms. Geoportal.lt naudingas kiekvienam, nes čia galima rasti ir atsisiųsti duomenų rinkinius, pažiūrėti, kokie objektai yra jus dominančioje vietoje, matuoti atstumus ir plotus, peržiūrėti, palyginti ar atsisiųsti žemėlapius – tiek dabartinius, tiek senuosius, pavyzdžiui, karo metų ortofotografinius žemėlapius. Viską rasite vienoje vietoje“, – sako VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro („GIS-Centras“), atsakingo už Lietuvos erdvinės informacijos portalo Geoportal.lt, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą bei plėtrą ir duomenų teikimą visuomenei, Erdvinės informacijos infrastruktūros skyriaus vedėja dr. Giedrė Beconytė.
 • 2018-10-24
  Apie kalbos nuostatas, kalbos technologijas ir kalbą emigracijoje VU žurnale „Spectrum“

  Naujausiame VU žurnalo „Spectrum“ numeryje 2 (28):


  *Technologijos: mirtis ar išsigelbėjimas lietuvių kalbai? (Tomas Riklius apie projekto LIEPA-2 siekius)


  *Jaunimas save tvirtai tapatina su tauta, bet nesieja su valstybe (Aurelija Andriekutė apie prof. K. Rutkovskos, prof. I. Smetonienės ir dr. M. Smetonos atliekamą kalbos, tautos ir valstybės konceptų tyrimą)


  *Mokslininkai tiria, koks likimas ištiks lietuvių kalbą emigracijoje (dr. Eglė Gudavičienė, dr. Inga Hilbig, dr. Kristina Jakaitė-Bulbukienė) 

 • 2018-10-24
  Išrinktas Lietuvos metų medis
  Lietuvos arboristikos centro skelbtame Lietuvos medžio konkurse nugalėjo Raudonės pilies liepa. 514 balsų surinkusi nugalėtoja artimiausią konkurentą – Marijampolės r. esančią Meškėnų liepą – aplenkė beveik šimtu balsų.
 • 2018-10-23
  Lenkijos lietuviams padėtų nebent antkapių užrašai
  Lietuva tarsi pamiršo Lenkijos lietuvius – pilietybės suteikimo etninėse lietuvių žemėse gyvenantiems tautiečiams, kurie yra kitos šalies piliečiai, problema jau beveik dešimtmetį nejuda iš vietos. Lenkijos lietuvius mažai guodžia tai, kad Seimas jau apsisprendė, jog kitų metų gegužę įvyks referendumas dėl Konstitucijos pakeitimo, apibrėžiančio pilietybės įgijimą. Seimo nariai tikina, kad kitose šalyse gyvenantys lietuviai galės gauti Lietuvos pilietybę ar ją išsaugoti pagal kilmę, tačiau Lenkijos lietuviai tai galėtų įrodyti nebent antkapiniais užrašais Seinų, Punsko ir kitose šio krašto kapinėse – autentiškos lietuviškos pavardės dažniausiai išlikusios tik juose. Visuose turimuose dokumentuose jos seniai sulenkintos
  „Pirmas žingsnis, kurį žengiau – pasikeičiau sulenkintą pavardę į lietuvišką. Ši procedūra ilgai neužtrunka. O kai pavardė lietuviška, įrodyti savo lietuviškas šaknis jau kur kas paprasčiau“, – tvirtino Seinų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus Algirdas Vaicekauskas. Lietuvos pilietybę jis gavo 2002 metais, kai Lietuvos pilietybė buvo suteikta maždaug 70 Punsko ir Seinų kraštuose gyvenančių tautiečių.
 • 2018-10-22
  Lietuva mūsų lūpose: Vytautas Didysis. Atvykėliai

  LRT.lt 2018-10-21

 • 2018-10-20
  Apie medicinos terminus ir vadovėlių redagavimą LRT laidoje „Ryto allegro“ (2018-10-17)

  „Redaguojant mokslo darbus yra du sunkumai: daug autorių ir verstiniai tekstai. Esu redagavusi vadovėlį, kurį rengė per 20 autorių. Gerai, kai yra mokslinis redaktorius, jis su visais suderina medicinos terminus. Kitu atveju viskas tenka kalbos redaktoriui“, – sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namų redaktorė Irena Bubnytė. Su rubrika „Kalbos rytas“ – apie medicinos srities terminus. Ved. Austėja Kuskienė.

 • 2018-10-19
  Vargas dėl pavadinimo: Šiaurės Makedonijos ateitis dar neaiški

  1991 metais nepriklausomybę nuo Jugoslavijos paskelbusi Makedonijos Respublika gana greitai pateko į Graikijos nemalonę. Atėnai naujai gimusią valstybę apkaltino siekiu pasisavinti jų istoriją ir teritorinėmis pretenzijomis į taip pat vadinamą Graikijos šiaurinę provinciją – senovinės Aleksandro Didžiojo imperijos lopšį ir šiuolaikinių graikų pasididžiavimo šaltinį. Tokie kaltinimai Graikijai leido blokuoti Makedonijos siekį tapti ES ir NATO nare. 1993 metais Graikijos šiaurinė kaimynė buvo priimta į Jungtines Tautas pavadinimu „Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“, tačiau šiandien daugiau nei 140 valstybių ją vadina tiesiog Makedonija. Pastaruosius kelerius metus buvo dedamos didžiulės pastangos pagaliau šį ginčą išspręsti ir birželio mėnesį pasirašytas dvišalis susitarimas, numatantis, kad šalies pavadinimas bus pakeistas į „Šiaurės Makedonijos Respublika“. Jį įgyvendinus būtų užbaigtas 27 metus trukęs abiejų valstybių ginčas ir atvertas kelias Makedonijai siekti narystės NATO bei Europos Sąjungoje. Tačiau šis susitarimas sulaukė stipraus pasipriešinimo abiejose valstybėse. Susitarimą dar turi patvirtinti abiejų valstybių parlamentai. Kai kurie analitikai tvirtina, kad pyktis dėl Makedonijos pavadinimo keitimo sustiprino Graikijos kraštutinę dešinę...

 • 2018-10-19
  Makedonija pradeda pavadinimo pakeitimo procedūras

  Makedonijos vyriausybė paprašė parlamento pradėti procedūrą dėl konstitucijos pakeitimo, atsižvelgiant į susitarimą su Graikiją, pagal kurį turėtų būti pakeistas šalies pavadinimas, o mainais jai atvertas kelias į NATO. Vyriausybės atstovas spaudai sakė, kad pateiktuose pasiūlymuose numatyta prie šalies pavadinimo pridėti žodį „Šiaurės“, taip pat pakeisti Konstitucijos preambulę ir du straipsnius. Šis prašymas parlamentui buvo pateiktas po rugpjūčio 30-osios referendumo, kuriame makedonai tarė tvirtą „taip“ susitarimui su Graikija...  


  Atėnai ilgą laiką ginčijo Makedonijos teisę naudoti savo pavadinimą, nes tai esą gali reikšti teritorines pretenzijas į taip pat vadinamą Graikijos šiaurinę provinciją – senovinės Aleksandro Didžiojo imperijos lopšį ir šiuolaikinių graikų pasididžiavimo šaltinį. Dėl šio ginčo Graikija daug metų blokavo Makedonijos pastangas prisijungti prie NATO ir Europos Sąjungos.