Spausdinti
Siūlyti publikaciją
Siūlyti publikaciją

Prašom rašyti lietuviškomis raidėmis. Komisija turi teisę neskelbti nepagarbaus turinio ar su kalbos klausimais nesusijusių publikacijų.

 • 2006-05-09
  Gamtosauga, aplinkosauga, vadinasi, spaudožvalga -- įmanoma.
 • 2006-05-08
  O šiaip, manau, kad Labučio straipsnyje gerai pastebėta, kad lietuviai užsiėmė savo kalbos "gynyba"...Ir tikrai tas "lituanistinis" didaktiškumas atrgąso žmones - to negalima, ano negalima...Kartais man pačiam susidaro įspūdis, kad nebemoku savo gimtosios kalbos (turiu omeny visus naujausius reikalavimus, lituanistų pagrūmojimus, keistus kai kurių dalykų sunorminimus, pernorminimus, kada jau patiems normintojams ir grūmotojams darosi sudėtinga šioje košėje susigaudyt)...

  Sakyčiau, kad reiktų IŠ ESMĖS keisti požiūrį į kalbą ir reiktų jį keisti nuo "galvos". Dabar lyg kovojama su kažkokiais vaiduokliais - vieniems rusų ir KGB įtaka vaidenasi, kitiems anglų kalbos įtaka. Tos įtakos yra ir tikrai yra daug neigiamų dalykų. Tačiau manau, kad realiai užsikapstę savo "gynybiniuose" bunkeriuose mes stovime vietoje...Nuo gyvybos reiktų pereiti prie kitokios politikos - SSSR okupacijos epocha beveik baigėsi. Belieka išlaukti kokį tuziną metelių, kada pabaigs išdvėsti valdžioje esantys TSKP nomenklatūrininkai...Ir kažkaip bandyti eiti prie kalbos ir jos tvarkymo kitu kampu - diskusijos, atvirumo, visuomeniškumo, bendro kūrybinio darbo, o ne kažkokio keisto fobinio diktato principu...
 • 2006-05-08
  Dėl tos "spaudožvalgos" - gerai, kad kažkas naujadarą paleido...Prigis kalboje - valio. Neprigis - ne pasaulio pabaiga. Juk būtent vartotojai kalbą ir formuoja. Nei logijos, nei gamtos dėsniams šis "spaudožvalgos" reiškinys neprieštarauja?
 • 2006-05-08
  Laikraštis "Klaipėda"

  Varnėnai moka gramatiką
  <A HREF="http://www.klaipeda.daily.lt/temp.php?data=2006-05-12&amp;id=1146842632" TARGET="_blank">http://www.klaipeda.daily.lt/temp.php?data=2006-05-12&amp;id=1146842632</A>

  Mokslininkai nustatė, kad europietiškieji varnėnai - ne tik puikūs giesmininkai ir mėgdžiotojai. Savo giesmėse jie gali atpažinti gramatines struktūras tokiu būdu, kuris anksčiau buvo priskiriamas tik žmogui.

  Imlūs mokymui

  Jungtinių Valstijų mokslininkai atrado, kad paukščius galima išmokyti identifikuoti skirtingus surikiuotų garsų derinius, kuriuos galima naudoti bendravimui.

  &lt;...&gt;

  Dabar žinome, kad mūsų barjero pusėje atsirado ir varnėnas. Šiandien įžeidus žodis „paukščiasmegenis“ nebėra toks įžeidus, kadangi kai kurie paukščiai turi ir žmogui prilygstančių sugebėjimų.

  Pavyzdžiui, žmonės sakinį “paukštis čiulbėjo” gali pakeisti “paukštis, kurį vijosi katinas, čiulbėjo“. Paukščiai kai kuriuos bazinius žodžius papildo švilptelėjimais, čirškimais, treliavimais, burkavimais ir kitais „paukštiškais“ kalbos elementais.

  Mokslininkai atrado šį sugebėjimą, įrašydami 8 skirtingus varnėnų čiulbesius ir iš jų sudarytas 16 skirtingų giesmių. Kai kurios jų buvo itin sudėtingos, jose buvo naudojama skirtinga gramatinė struktūra ir derinimo taisyklės.

  Išmokius paukščius atpažinti skirtingus čiulbesių rinkinius, 9 iš 11 paukščių galėjo atskirti derinius ir gramatines taisykles bei pagal jas sudarinėti savo čiulbesių derinius. Pasirodo, šie paukščiai turi įgimtų sugebėjimų. Jie išsprendžia įdomias problemas ir išmoksta sudėtingas užduotis.

  Parengė Žygimantas Pauliukevičius
 • 2006-05-08
  Rusifikacija ir jos pasekmės Lietuvai

  Petras KATINAS
  „XXI amžius“

  Šiemet sukanka dvi „apvalios“ datos. Tai 50 metų nuo garsiojo N.Chruščiovo pranešimo SSKP suvažiavime dėl Stalino asmenybės kulto ir 27-eri metai nuo oficialiai paskelbto masinio Sovietų Sąjungos tautų rusinimo, pavadinto „tautų susiliejimo“ ir „dviejų gimtųjų kalbų“ programa. Įdomu, kad apie šiuos „istorinius“ jubiliejus Rusijoje nebuvo net prisiminta. Tai ir suprantama. Stalinizmas atgyja visomis formomis, rusų kalba vėl skelbiama kaip didžioji ir galingoji kalba („velikij i mogučyj russkij jazyk“). Rusinimo kampanija prasidėjo 1978 metais, kai SSKP CK priėmė nemažai nutarimų dėl „internacionalizmo“, kurie iki šiol nepaskelbti. Kiti nutarimai tuo klausimu buvo skirti tiktai tarnybiniam naudojimui. Užtat 1979 m. gegužės 22-24 d. Taškente, pirmininkaujant Uzbekijos KP CK pirmajam sekretoriui ir „rašytojui“ Š.Rašidovui, įvyko sąjunginė mokslinė-teorinė konferencija „Rusų kalba – SSRS tautų draugystės ir bendradarbiavimo kalba“. Šioje „mokslinėje“ konferencijoje priimtos „rekomendacijos“ skelbia:

  – Ikimokyklinių įstaigų auklėtojams, vykdant „Auklėjimo vaikų darželiuose programas“, plėsti rusų kalbos politiką; tam išnaudoti įvairias jų veiklos galimybes, įvairias jų veiklos rūšis – pratybas, žaidimus, darbą bei kasdieninį bendravimą rusų kalba per pasivaikščiojimus, sporto šventes, rytmečius.

  – Rekomenduoti rengimą mokyklinių, tarpmokyklinių, respublikinių, rajoninių rusų kalbos dienų ir savaičių nacionalinėse mokyklose, sienlaikraščių, radijo laidų, ekskursijų, žygių, televizijos bei kino filmų kolektyvinį žiūrėjimą bei aptarimą. Aukštosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose:

  – Paskleisti Kirgizijos, Uzbekijos, Moldavijos ir kitų sąjunginių respublikų patirtį rengiant dėstymą rusų kalba, bendrojo lavinimo ir specialiųjų dalykų pradedant nuo II-III kurso.

  – Praktikuoti aukštųjų mokyklų mokslinių darbų leidimą rusų kalba.

  Sąjunginių respublikų švietimo bei aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijoms išnagrinėti klausimą ir pateikti atitinkamus pasiūlymus organizuoti stojamuosius egzaminus rusų kalba.

  Tų rekomendacijų svarbiausios kryptys buvo sukonkretintos direktyviniuose nutarimuose ir įsakymuose. Štai vienas jų, datuotas 1978 m. gruodžio 6 d. &lt;...&gt;

  Toliau žr. <A HREF="http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/05/istving_02.html" TARGET="_blank">http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/05/istving_02.html</A>
 • 2006-05-04
  todėl, kad demokratija <img src="modules/xsmiles/i/smile1.gif" alt="Šypsena">))
 • 2006-05-03
  kodel diskriminuojamos kitos kalbos?
 • 2006-05-03
  JAV himnas tik amerikonų kalba giedotinas
 • 2006-05-03
  Kokia kalba turėtų būti giedamas JAV himnas?


  Lietuvos radijas / ELTA

  Anglų kalba yra vienintelė, kuria turėtų būti atliekamas JAV nacionalinis himnas, Senate pareiškė vienas JAV senatorius, įsitraukdamas į karštus ginčus dėl naujosios himno versijos ispanų kalba.

  Senatorius Lamaras Aleksanderis, Tenesio valstijos respublikonas, teigė, kad „Žvaigždėmis nusėta vėliava“ giedojimas užsienio kalba gali vesti prie susiskaldymo imigrantų nacijoje, kurią vienija bendra kalba. „Anglų kalba yra dalis to, kas mes esame kaip amerikiečiai. Tai dalis to, kas mus jungia“, - teigė jis. „Štai todėl mes visuomet turėtume himną giedoti savo bendra kalba, tai reiškia, angliškai“, – sakė senatorius.

  &lt;...&gt;

  Žr. <A HREF="http://193.219.139.117/new/news.php?strid=31491&amp;id=1830619" TARGET="_blank">http://193.219.139.117/new/news.php?strid=31491&amp;id=1830619</A>
 • 2006-05-02
  Bėdos žinomos, tai ką darysime?