Spausdinti
Siūlyti publikaciją
Siūlyti publikaciją

Prašom rašyti lietuviškomis raidėmis. Komisija turi teisę neskelbti nepagarbaus turinio ar su kalbos klausimais nesusijusių publikacijų.

 • 2006-04-01
  Ir kas sakė, kad lietuviai didžiausi nacionalistai Europoj?


  DELFI skaitytoja
  2006 kovo mėn. 31 d. 18:49

  Štai svajonių krašte (na, ne visų žinoma <img src="modules/xsmiles/i/smile1.gif" alt="Šypsena"> Šveicarijoje dar ne tokių nacionalizmo apraiškų kaip Vilniuje gali prisižiūrėti, nepaisant visų ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) išvadų.
  Tarkim, tūlas užsienietis atidrožęs į bet kurią Vilniaus parduotuvę ar parduotuvėlę ir nekalbantis lietuviškai, bus šiltai aptarnautas, o pardavėja greičiausiai mėgins panaudoti visas turimas angliškų/vokiškų/rusiškų žodžių atsargas.

  Tuo tarpu Ženevos miestas ir kantonas, kur beveik 50% gyventojų sudaro užsieniečiai, absoliuti dauguma iš kurių - kalbantys angliškai, tokia tolerancija pasigirti negali.

  Nuėję į bet kurią parduotuvę ir prašnekę angliškai galite sėkmingai susilaukti...atsisakymo aptarnauti &lt;...&gt;

  Toliau žr. <A HREF="http://editorial.delfi.lt/archive/article.php?id=9193501" TARGET="_blank">http://editorial.delfi.lt/archive/article.php?id=9193501</A>
 • 2006-03-31
  „Literatūroje ir mene“ (03-31) Genovaitė Dagytė publikuoja straipsnį „Nauja knyga apie dalykinę kalbą“, kuriame apžvelgia kalbininko, humanitarinių mokslų daktaro Prano Kniūkštos knygą „Administracinė kalba ir jos vartosena“.

  Pasak straipsnio autorės, „skaitydami šią knygą, suvoksime, kas yra administracinė (ne tik kanceliarinė) kalba, koks jos santykis su kitomis specialiosiomis atmainomis, kokia raiška tinka šiai kalbos atmainai, kokie yra kalbos reiškinių vartojimo ir vertinimo principai. Nors knygoje pirmiausia svarstomi bendrieji teoriniai administracinės kalbos dalykai, tačiau nuo jų neatskiriama ir konkrečioji vartosena; konkretūs faktai pateikiami kaip bendrųjų reiškinių iliustracijos (...).

  Administracinė kalba turi daug bendrumų su mokslo kalba, nes abiejų sričių kalba turi būti tiksli, logiška, objektyvi, be vaizdingų ir emocinių žodžių. Tačiau administracinė kalba labai standartizuojama: čia daug standartinės reikšmės žodžių ir štampais virtusių pasakymų. O jei lyginsime su menine kalba, tai administracinė kalba yra jos priešingybė. Administracinėje kalboje (kitaip negu meninėje) niekas moters negali pavadinti nei rože, nei rūtele, nei lelijėle; ji turi savo vardus: pilietė, darbuotoja, direktorė…“.

  Liudvikas Jakimavičius