Spausdinti
Siūlyti publikaciją
Siūlyti publikaciją

Prašom rašyti lietuviškomis raidėmis. Komisija turi teisę neskelbti nepagarbaus turinio ar su kalbos klausimais nesusijusių publikacijų.

 • 2019-08-12
  Vilniaus universiteto leidyklos naujiena: „Kalbos langelis“
  Straipsneliuose publicistiškai gvildenami dabartinei mūsų bendrinės kalbos vartosenai aktualūs, dažniausiai diskusijų keliantys dalykai. Ypač tie, kurie dar nėra tapę norminiai, nors ne vienas jų turi ir gana senas, ypač atskirų bendrinės kalbos vartotojų šnekoje prigijusias, tradicijas“, – teigia knygos autorius.
 • 2019-08-12
  Aušrininkų ir varpininkų leksinių naujadarų kūryba
  Metodiniu atžvilgiu, ypač turint galvoje lietuvių bendrinės kalbos naujadarų istorijos rašymo perspektyvą, svarbu tiek identifikuoti žodį kaip naujadarą, tiek ir nustatyti naujadaro kūrėją. Jono Palionio knygelėje atskiru sąrašu skelbiami ir nagrinėjami mūsų žymiausių Lietuvos atgimimo periodinių leidinių – „Aušros“ ir „Varpo“ – redaktorių bei bendradarbių sukurti leksiniai naujadarai. Jų užfiksuota gerokai daugiau negu ankstesniuose tyrinėjimuose, dalies jų nėra nė „Lietuvių kalbos žodyne“...
 • 2019-08-11
  Psichologas Justinas Burokas: pavardė nėra tik raidžių kratinys, o savęs įprasminimas
  LRT RADIJO laidų vedėja, modelis Gabrielė Martirosian, saugodama senelio ir tėčio palikimą, susigrąžino armėnišką pavardės variantą. Iš tiesų pasikeisti pavardę nėra sudėtinga, tačiau tam turi būti aiški priežastis. Kalbinami Vilniaus civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Ilona Jurgutienė ir psichologas-psichoterapeutas Justinas Burokas.
 • 2019-08-10
  Tolminkiemyje žadama sutvarkyti Kristijono Donelaičio memorialinio muziejaus kompleksą

  Lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio memorialinio muziejaus kompleksas Tolminkiemyje spalį minėsiantis 40-etį,po iškilmių bus uždarytas restauracijai. Galimybė sutvarkyti nešildomą bažnyčią, kurios kriptoje „Metų“ poemos ir pasakėčių autorius palaidotas atsirado, Europos Komisijai patvirtinus Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimo per sieną programą ir lėšų.

 • 2019-08-09
  Parlamentarai sukilo dėl galimai pažeistos Škirpos alėjos pervadinimo procedūros
  Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas kreipėsi į Vyriausybės atstovą, prašydami įvertinti, ar priimant sprendimą dėl Kazio Škirpos alėjos pakeitimo į Trispalvės alėją, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nepažeidė Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo.
 • 2019-08-07
  Užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai ir mokiniai diskutavo tema „Kas vienija pasaulio lietuvius?“

  2019 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko diskusija „Kas vienija pasaulio lietuvius?“ Tai jau septynioliktus metus Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos organizuojamų kalbos ir kultūros kursų dalis.


  V. Prėskienytės-Diawaros manymu, pirmiausia lietuviai turi mylėti Lietuvą, tačiau neretai trūksta patriotizmo, o reikia pradėti nuo savęs. Motinos kalbos užmiršti negalima ir neįsivaizduojama, kaip būnant lietuviu nepavyksta savo vaikų mokyti lietuviškai <...> Diskusijoje buvo iškelta ir sąvokų tikslumo, jų vartojimo teisingumo problema bei tapatybės paieškų klausimas.

 • 2019-08-04
  Teismo praktikoje ypač pasiteisina rašymo užduotys
  Teisėja atkreipia dėmesį, kad šiandien teisėjams kaip niekad svarbu būti tais, kurie pakelia į žmogų savo akis, gilintis į situaciją ir paprastais žodžiais paaiškinti tai, kas teisininkams dažnai atrodo savaime suprantama. V. Pratt teigimu, jos darbo praktikoje ypač pasiteisina rašymo užduotys, nes kalba eina apie introspekciją – sąmoningą ir nuoseklų savo elgesio ar minčių analizavimą raštu. Anot pašnekovės, teisme atsidūrusio žmogaus prašoma aprašyti konkretų, jo byloje nagrinėjamą įvykį. Pirmojo rašinio metu žmogus paprastai papasakoja apie savo sunkumus ir tai, kaip jis jaučiasi. Tuomet su specialistu aptariama, ar ir kokia pagalba yra reikalinga bei sudaromas individualus pagalbos planas.
 • 2019-08-03
  Kaip prakalbinti vaikus angliškai?

  Ar anksti pradėti mokytis antros kalbos gali būti žalinga? Ko reikia, kad vaikui būtų lengva įsisavinti užsienio kalbą? Apie tai ir dar daugiau sužinosite patyrusios užsienio kalbos mokymo ekspertės, leidyklos „Šviesa“ anglų kalbos ugdymo priemonių autorės Ramintos Rupšienės viešojoje paskaitoje „Kaip prakalbinti vaikus angliškai?” rugpjūčio 28 d. 18.00 val. Vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Renginių erdvė (305 aud.)

 • 2019-08-02
  Po 5 metų lietuvių mūšio su Vokietijos galiūne „Audi“ – Europos Sąjungos teismo verdiktas
  Europos Sąjungos bendrasis teismas neseniai patvirtino ES intelektinės nuosavybės tarnybos sprendimą: „Audimo“ prašomas įregistruoti prekės ženklas gali būti painiojamas su „Audi AG“ prekės ženklu. Anot teismo, „Audi“ yra pagrindinis elementas ženkle „Audimas“, o tai gali suklaidinti vartotojus.
 • 2019-08-02
  Amerikietę į Lietuvą atvedė jidiš kalba

  Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės pa­sta­to ve­ran­do­je skam­bė­jo ji­diš kal­ba. Čia ame­ri­kie­tė Chris­ta Whit­ney fil­ma­vo in­ter­viu su žy­dų bend­ruo­me­nės na­riais. Vieš­nia sa­va­ran­kiš­kai mo­kė­si ji­diš kal­bos, o su­si­do­mė­ju­si ja dar mo­kyk­lo­je. Be­je, Lie­tu­va jai – ne­sve­ti­ma, iš čia ki­lę jos pro­se­ne­liai <...> 


  „Ma­no mo­čiu­tė bu­vo Ame­ri­kos lie­tu­vė, jos tė­vai at­vy­ko 1905 me­tais iš Ga­nyp­ro­vos Kel­mės ra­jo­ne. Pro­se­ne­lė yra gi­mu­si Vai­gu­vo­je", – tei­gia Ch. Whit­ney. Ame­ri­kie­tė pri­du­ria, kad jos se­ne­liai dar kal­bė­jo lie­tu­viš­kai, ta­čiau ties šia kar­ta kal­bos tra­di­ci­ja su­sto­jo. Ma­tyt, dėl to, kad praei­ta­me am­žiu­je kai ku­rie mig­ran­tai nu­spren­dė ne­sau­go­ti pro­tė­vių kul­tū­ros.