Spausdinti
Siūlyti publikaciją
Siūlyti publikaciją

Prašom rašyti lietuviškomis raidėmis. Komisija turi teisę neskelbti nepagarbaus turinio ar su kalbos klausimais nesusijusių publikacijų.

 • 2020-08-17
  Baltarusių poezijos skaitymai „Laisvė – svarbiausia!“

  Vilniaus Šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčios kieme (Užupyje) rugpjūčio 27 d. nuo 19 val. poetai ir vertėjai skaitys baltarusių poetų eiles – originalo ir lietuvių kalbomis. Rengia akcijos „Freedom first. Go, Belarus“ iniciatyvinės grupės narys poetas Antanas A. Jonynas. Taip pat dalyvauja Giedrė Kazlauskaitė, Vladas Braziūnas, Alvydas Šlepikas, Andrei Antonau, Simonas Bernotas, Antanas Šimkus, Paulina Vituščanka, Marius Burokas, Tomas Petrulis, Ieva Toleikytė, Vanda Martins, Ramunė Brundzaitė, Vytas Dekšnys, Greta Ambrazaitė, Dominykas Norkūnas...

 • 2020-08-16
  Kalbininko Chackelio Lemcheno istorija: žydų kultūros tyrimai, dviejų sūnų netektis ir gyvenimas koncentracijos stovykloje

  Tuo metu kai abu Lemchenai aktyviai dalyvavo Žagarės bendruomenės gyvenime, jauniausias jų sūnus Chackelis (Chatzkel) mokslus krimto Kaune, Lietuvos universitete (vėliau jis pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu).Universitete jį labiausiai patraukė bendrosios lietuvių kalbos kursas, kuriam vadovavo profesorius Jonas Jablonskis (1860-1930). Pastebėjęs jaunuolio gabumus ir įvertinęs puikų jo lietuvių kalbos išmanymą, profesorius pakvietė jį dirbti savo asistentu. Sykį Jablonskis savo kursui uždavė kirčiavimo užduotį ir negalėjo atsistebėti, kad žydas Lemchenas ją atliko be klaidų <...> 


  Lemchenas mirė 2001 m. lapkritį, sulaukęs 97–erių metų amžiaus. Jis aktyviai ir atsakingai dirbo iki paskutiniųjų savo gyvenimo dienų. Gyvenimo pabaigoje jis buvo laikomas vienu iš geriausių, kompetentingiausių lituanistikos specialistų visoje Lietuvoje.

 • 2020-08-16
  Tautybė politikos gniaužtuose: Lietuvos lenkai apie sulietuvintus vardus, nykstančią bendruomenę ir santykį su Lenkija

  Lietuvių mokyklą baigęs pašnekovas atskleidė, kad jau pirmose klasėse savo vardą turėjo pritaikyti prie aplinkos. „Buvo, lietuvindavau ir vardą, ir pavardę – ir gan smarkiai. Mane vadindavo Mariumi, o kai pakeičiau mokyklą, 9-oje klasėje, mokytojas perskaitė „Marijušas“, ir mane visi Marijušu pradėjo vadinti“, – pasakoja jis.

 • 2020-08-14
  Pasaulio lietuvių bendruomenės stovykloje – Nausėdienės dėmesys lituanistiniam švietimui
  Stovykloje „Pasaulio Lietuva“ susitiko lietuvių kilmės jaunuoliai iš 13 šalių. Šiemet ji vyksta Alytaus rajone, Alovės kaime.
  D. Nausėdienė bendravo su čia susirinkusiais moksleiviais, po to lituanistinio švietimo užsienyje iššūkius ir perspektyvas aptarė su stovykloje savanoriaujančiais Airijos, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenių pirmininkais, bendruomenių valdybos nariais, Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisijos atstovais.
 • 2020-08-14
  Ką lengviau paaiškinti čekui – lietuvių kalbos gramatiką ar dėl ko sielojasi Granauskas?

  Retas kuris emigrantas gyvena Donelaičiu, Kunčinu, Krėve ar Radvilavičiūte, o universitete dirbantis literatas su šių autorių kūriniais dar ir pažindina čekus. Vaidas Šeferis gerai supranta, su kokiu iššūkiu susiduria užsienyje vaikus auginantys lietuviai emigrantai. Dukros kalba ir čekiškai, ir lietuviškai, vis dėlto Brno, kitaip negu Prahoje, nėra lietuvių bendruomenės, todėl už namų sienų su lietuvių kalba nesusiduriama...


  Edukacinė sistema Čekijoje sureguliuota taip, kad dvikalbystė yra laikoma įprastu dalyku, sako V. Šeferis, bet be kasdienio įdirbio – skaitymo, bendravimo – tai būtų nieko verta. Reikia nepamiršti, kad kalba yra gyvas daiktas, nelaistoma ji nudžiūva.


  „Anksčiau aš buvau gana radikaliai nusiteikęs prieš kokį nors kalbos reguliavimą, o dabar vis labiau matau tuos pavojus, kurie kyla, kai su kalba susiję procesai šiuolaikiniame pasaulyje laikomi nereikšmingais. Ir aš kalbu apie labai kasdienes patirtis. Aš dirbu Čekijoje, mano studentų dauguma yra čekai, studijų pradžioje jie daug darbų – referatų, analizių – turi pateikti man čekų kalba. Ir situacija yra tokia, kad aš, lietuvis, taisau klaidas jų tekstuose, – taip galima nustekenti kalbą, kai ji yra visiškai liberali, kai jos pakankamai nemokoma. Aš niekada nestudijavau čekų kalbos, išmokau ją intuityviai, bet matau, kad čekų daromos rašybos klaidos yra aiškios. Kodėl taip yra? Todėl, kad čekų kalbos politika yra labai liberali, kalbėk, kaip nori, yra tik patariamosios institucijos, nėra jokių reguliuojančių mechanizmų. Kalbinės kompetencijos prastėti pradeda išsiveržus iš mokyklos, kai niekas nebesaugo <...>“

 • 2020-08-13
  Vienas paskutiniųjų Katkevičiaus interviu: „Žmogus yra žmogus tiktai sociume, tiktai santykiuose, o tie santykiai skleidžiasi per tekstą, per kalbą“

  – Ką apskritai tau pavyko suprasti apie tekstus? Esi retas individas, gyvenime skyręs šitiek laiko ir energijos tekstams. Koks čia reiškinys?


  – Tekstas apskritai? Jis pats savaime sako, pačiam lotyniškame žody užkoduota, tekstas yra „suaustas“, „audinys“. Ir ta audinio metafora yra daug didesnė, negu galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio, nes mes iš principo esam kalboje, mes kaip Homo sapiens, mes kaip būtybės, ir kitaip mes nebūnam. Nuo smulkiausių detalių iki generalizacijų. Sako, italui surišus rankas, jis išvis žodžio neištars, negalės šnekėti apskritai. Vokietis struktūruoja savo pasaulį visiškai kitaip. Rusas, turbūt, kitaip. Aš jau nekalbu ten apie tuos klasikinius beduinų septyniolika smėlio pavadinimų arba eskimų trisdešimt aštuonis sniego pavadinimus, arba kiek lietuviai turi sinonimų žodžiui „lyti“, kaip niekas kitas.


  Mes esam tiktai tame audinyje, tiktai tame tekste, mes kitaip niekaip nesam. žmogus yra žmogus tiktai sociume, tiktai santykiuose, o tie santykiai skleidžiasi per tekstą, per kalbą, per bendravimą. Tai, ką aš šneku dabar, yra žiauriai panašu į tai, ką kalba Yuvalis Hararis, ypač savo pirmoj knygoj, kad istoriją iš principo diktuoja tekstas. Šitas tekstas mano galvoj buvo surašytas per kokias tris dienas – iš esmės, iš gamtos stebėjimo, bet jis – galvoj. Aš labai dažnai rašau vaikščiodamas, pavyzdžiui, einu, o tekstas struktūruojasi, generuojasi. Man reikia tiktai kažkaip fiksuoti taškus, ant kurių galėčiau paskui statyti visą rankraštį.


  ... aš iš tikrųjų filologas, aš iš tikrųjų raštininkas ir šiek tiek su semiotiko pakraipa.

 • 2020-08-13
  Europinės terminologijos aktualijos. Apie audrų vardus – suteikimą ir vertimą
  Vakarų pasaulyje kelis šimtmečius uraganus pavadindavo tos dienos, kai jie užfiksuoti, šventojo vardais (pvz. Šv. Onos vardu pavadintas uraganas praūžė Puerto Rike 1825 m. liepos 26 d.). Buvo bandymų vadinti uraganus istorinių asmenų vardais, neprigijo. XX a. viduryje nusistovėjo nuostata vadinti vien moteriškais vardais, bet šos seksistinės strategijos atsisakyta 1978 m. Dabar pasaulio meteorologijos organizacija yra nustačiusi vardų sąrašus, kurie kartojasi rotacijos tvarka, kas 6 metai. Išskyrus tuos atvejus, kai uraganas ypač aršus, pražudo daug gyvybių. Tuomet jo vardas „dedamas į stalčių“ nes kelia visuomenei daug skausmingų prisiminimų. Atkreiptinas dėmesys, kad čia kalbame apie Vakarų pasaulio meteorologinių reiškinių vardus.
  O kokia šios srities terminologinė praktika Artimųjų Rytų šalyse? Sirijoje siautėjusi audra, nuo kurios nukentėjo ir Sirijos pabėgėliai, buvo tik „aparabinta“ - Aliksa. Taip pat audra Irene – Ayrīn. Tačiau jau 2015 m. audras regiono žinių tarnybos ėmė įvardyti arabiškai – Huda, Jana, Zina. Visi trys šie vardai yra kildinami iš Korano. Huda reiškia klausančių Dievo žodžio teisumą – „tiesų kelią“, jana – „lengvai pasiekiamą sodo vaisių“, zina – „grožį“.
  Taigi nuo fonetinės arabų kalbos formos suteikimo einama prie pačios sąvokos vertimo ją įkultūrinant, įvedant į savąjį, arabo-islamiškąjį kontekstą. Tuo siekiama stiprinti savo kalbą, atremiant anglų kalbos frontą.
 • 2020-08-13
  Knygnešių žygis „Dvarų istorijos“ 2020 m. rugpjūčio 15 d.
  Žygis prasidės Gelgaudiškio dvare, kur žygeivius pasitiks dvaro ponas su ponia. Mažuosius žygeivius užims guvernantė, paruošusi jiems pramogų ir žaidimų. Žygyje bus trys maršrutai - 10 km, 20 km ir 30 km ilgio. Pakeliui lauks neogotikinio stiliaus Gelgaudiškio bažnyčia, Maštaičių piliakalnis, Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, koplytstulpis knygnešiams atminti Kidulių kapinėse. Maršrutas ves Nemuno pakrantėmis, galėsite pasigrožėti Panemunės pilimis kitame krante. Pasirinkę ilgiausią maršrutą, pasieksite ir Palankinės šilą ir pasijusite tarsi pajūryje – eisite smėlio kopomis. Kiduliuose aplankysite antrą dvarą, kur jus priims dvaro ponia su dvariškiais ir pakvies papietauti.
 • 2020-08-13
  Albina Auksoriūtė: labai svarbu, kad lietuvių kalba būtų vartojama ir viešajame valstybės gyvenime, ir mokslo pasaulyje
  Mano nuomone, valstybės politika turėtų užtikrinti lietuvių kalbos vartojimą visose srityse. Dėl mokslinių tyrimų svarbu, kad valstybės politika remtų lituanistikos tyrimus, suprastų jų reikšmę, juk kur daugiau jei ne Lietuvoje jie bus atliekami ir vertinami. Kalbant apie mokslo kalbą man skauda, kad šiuo metu pirmenybė mokslo vertinimo sistemoje teikiama tarptautiškumo reikalavimui (atkreipiu dėmesį, kad tarptautiškumą ir patys skatiname, ir to siekiame, čia turėjau galvoje neretai dirbtinį skatinimą rašyti mokslo darbus užsienio kalba, o visi suprantame, kad lituanistų darbai neretai yra kaip tik svarbūs mums, lietuviams, čia, Lietuvoje), taip neužtikrinamas lietuvių kalbos vartojimas ir lietuviškos terminijos plėtojimas visose mokslo srityse. Manyčiau, kad reikalingas didesnis valstybės dėmesys lietuvių kalbos ir lituanistikos gyvybingumui užtikrinti dabartiniame informacinių technologijų pasaulyje. Mums, mokslininkams, rūpi, kad valstybė remtų ilgalaikius tęstinius mokslinius tyrimus ir numatytų tikslinį jų rezultatų finansavimą, kaip mokslinį vertintų mūsų žodyninkų ir visų mūsų mokslininkų darbą.
 • 2020-08-13
  Irena Kruopienė: kelti kalbos prestižą reikėtų pradėti nuo pagarbos sau
  Kalbos ir kultūros institute „Lingua Lituanica“ daugiausia dirbame su užsienio lietuvių palikuonimis – vaikais ir vaikaičiais, kurie atvyksta pas mus beveik nieko nemokėdami, bet kupini noro prabilti tėvų, senelių ar prosenelių kalba. Tad ir apie kalbos pokyčius jie ne ką teišmano. Bet kaip džiaugiasi išmokę kokį nors kažkada girdėtą senelio ar senelės žodį ar posakį! Jų motyvacija dažniausiai yra sentimentai Lietuvai, senelių ar tėvų pasakojimai, noras bendrauti su giminėmis Lietuvoje. Išvyksta jie į savo gyvenamąją šalį pramokę kalbos ir su ašara akyje. Ir su viltimi vėl atvažiuoti į Lietuvą.
  Kita dalis mūsų studenčiukų yra naujai išvykusių lietuvių vaikai, kurie vasarą atvažiuoja atostogauti pas senelius, bet sunkiai su jais susišneka (arba visai nesusišneka). Dėl jų pačių ryžto per atostogas mokytis lietuvių kalbos aš abejočiau, matyt, tėvai nusprendžia, bet mus nepaprastai džiugina, kai jie, pirmą kartą atėję galbūt ne savo noru, su malonumu ateina antrą ir trečią, o pasibaigus kursui pažada atvykti (ir atvyksta!) kitą vasarą.
  Patogu, kad dabar lietuvių kalbos galima mokyti(s) nuotoliniu būdu, būnant toli nuo Lietuvos. Mes tai darom jau gerą dešimtmetį, o įsisiautėjus virusui buvome priversti ieškoti naujų būdų ir galimybių.