Spausdinti

 

 

Virginija Stumbrienė, Aurelija Kaškelevičienė
Nė dienos be lietuvių kalbos
Vilniaus universiteto leidykla, 2018.

Vadovėlis skiriamas įvairaus amžiaus, skirtingu profesijų, interesų ir išsilavinimo žmonėms, pradedantiems mokytis lietuviu kalbos. Vadovėlyje mokoma svarbiausių komunikacinių intencijų raiškos, žodyno, paprastai, aiškiai ir nuosekliai pateikiami lietuvių kalbos gramatikos pagrindai. Daug dėmesio skiriama sociokultūrinei kompetencijai ugdyti, kad mokiniai įgytų bendravimo patirties lengvai nuspėjamose kasdienio gyvenimo situacijose, susipažintų su lietuvių gyvenimo būdu, elgesio normomis, gebėtų lengviau suvokti lietuvių ir savo kultūros skirtumus. Pradedantiesiems rekomenduojama mokytis su mokytoju, šiek tiek kalbantys lietuviškai galėtų mokytis ir savarankiškai.

 

Gražina Navalinskienė
Mokykimės lietuvių kalbos savarankiškai
Vilnius: leidykla „Homo liber“, 2011.

Knygos „Mokykimės lietuvių kalbos savarankiškai“ antrasis, papildytas leidimas ir trys pratybų sąsiuviniai skirti visiems, besidomintiems lietuvių kalba, norintiems savarankiškai ugdyti kalbą, išmokti taisyklingai rašyti, kalbėti vaizdingai ir įtaigiai. Knygoje aptariamos svarbiausios bendrinės lietuvių kalbos normos, viešųjų kalbų sakymo, rašybos ir skyrybos taisyklės, patariama, kaip sukurti gerus įvairių stilių tekstus, kaip rengti ir įforminti dokumentus, dalykinius laiškus.

 

Vida Žilinskienė, Laima Kalėdienė
Valstybinės kalbos mokėjimo trečiosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.

Šis žodynas, turintis apie 2400 žodžių, skirtas padėti pasirengti valstybinės lietuvių kalbos trečiosios pakopos kvalifikaciniams egzaminams. Šis leidinys, kaip ir analogiški pirmosios ir antrosios kvalifikacinės kategorijos žodynai, galėtų padėti lietuvių kalbos vadovėlių ar mokymo priemonių nelietuvių kursams autoriams ir tokių kursų dėstytojams. Žodynas visų pirma skiriamas tiems, kurie ketina skaityti lietuvišką spaudą, nes čia pateikiami dažniausi ne šnekamosios, o rašomosios kalbos – periodinės spaudos, dokumentų – žodžiai, kurių būtent ir reikia rengiantis laikyti Lietuvos pilietybės egzaminą ar rengiantis dirbti valstybės tarnyboje. Žodynas parengtas iš Dažninio dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodyno didžiausio dažnio zonos.

 

Vida Žilinskienė, Laima Kalėdienė
Valstybinės kalbos mokėjimo antrosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.

Šis žodynas, turintis apie 1300 žodžių, skirtas padėti pasirengti valstybinės lietuvių kalbos antrosios pakopos kvalifikaciniams egzaminams. Šis leidinys, kaip ir analogiškas pirmosios kvalifikacinės kategorijos žodynas, galėtų padėti lietuvių kalbos vadovėlių ar mokymo priemonių nelietuvių kursams autoriams ir tokių kursų dėstytojams. Žodynas visų pirma skiriamas tiems, kurie ketina skaityti lietuvišką spaudą, nes čia pateikiami dažniausi ne šnekamosios, o rašomosios kalbos – periodinės spaudos, dokumentų – žodžiai, kurių būtent ir reikia rengiantis laikyti Lietuvos pilietybės egzaminą ar rengiantis dirbti valstybės tarnyboje. Žodynas parengtas iš Dažninio dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodyno didžiausio dažnio zonos. Kai kurios žodžių grupės papildytos ne tokiais dažnais žodžiais tam, kad būtų pateikta visa semantinė jų posistemė, pavyzdžiui, skaitvardžių, įvardžių, kartais ir kitų kalbos dalių.

 

Vida Žilinskienė, Laima Kalėdienė
Valstybinės kalbos mokėjimo pirmosios kvalifikacinės kategorijos lietuvių–anglų kalbų minimalusis žodynas
Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.

Šis žodynas, turintis apie 950 žodžių, skirtas padėti pasirengti valstybinės lietuvių kalbos pirmosios, žemiausios, pakopos kvalifikaciniams egzaminams. Šis leidinys taip pat galėtų padėti lietuvių kalbos vadovėlių ar mokymo priemonių nelietuvių kursams autoriams ir tokių kursų dėstytojams. Žodynas visų pirma skiriamas tiems, kurie ketina skaityti lietuvišką spaudą, nes čia pateikiami dažniausi ne šnekamosios, o rašomosios kalbos – periodinės spaudos, dokumentų – žodžiai, kurių būtent ir reikia rengiantis laikyti Lietuvos pilietybės egzaminą ar rengiantis dirbti valstybės tarnyboje. Žodynas parengtas iš Dažninio dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodyno didžiausio dažnio zonos. Kai kurios žodžių grupės papildytos ne tokiais dažnais žodžiais tam, kad būtų pateikta visa semantinė jų posistemė, pavyzdžiui, skaitvardžių, įvardžių, kartais ir kitų kalbos dalių.

 

Gražina Navalinskienė
Mokykimės lietuvių kalbos savarankiškai
Vilnius: VšĮ Tautinių bendrijų namai, 2006.

Ši knyga skirta valstybinės lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti ir tobulinti. Ji turėtų būti ypač naudinga tiems, kurių lietuvių kalba nėra gimtoji, kurie norėtų pakartoti svarbiausias lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisykles, prisiminti pagrindines tarties, kirčiavimo, žodyno, žodžių darybos, morfologijos ir sintaksės normas, reikšmingiausius dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus ir kurie norėtų išmokti taisyklingai vartoti profesijos terminus ir tarptautinius ar daugiareikšmius žodžius, papildyti žodyną naujais žodžiais.

 

Aušra Pakalnienė, Alfonsas Kairys
Popietė su lietuvių kalba
Vilnius: Romų visuomenės centras, 2005.

Ši kompaktinė plokštelė skirta suaugusiesiems, norintiems išmokti lietuvių kalbos. Ją sudaro 17 trumpų pamokėlių iš kasdienio gyvenimo. Mokoma susipažinti, nusipirkti maisto, išsikviesti gydytoją, taksi, paaiškinti, kaip kur nors nueiti ar nuvažiuoti, ir t. t. Mokymosi lygis atitinka valstybinės kalbos I kategorijos reikalavimus. Šia mokymosi priemone puikiausiai gali pasinaudoti ir kitų tautybių atstovai.

 

 Slenkstis

Parengė Meilutė Ramonienė, Edmundas Narbutas, Joana Pribušauskaitė, Stasė Skapienė, Loreta Vilkienė. - Vilnius: Gimtasis žodis, 2002.

 

Janina Laniauskienė, Aldona Mazolevskienė
Žodynas mažiems ir dideliems. D. 1
Vilnius: Senoja, 2001.

Šis žodynas – žodžių žaidimų, paveikslėlių, situacijų knyga, skirta ikimokyklinukams, pradinukams ir suaugusiesiems, bendraujantiems su vaikais. Knygutėje didžiausias dėmesys skiriamas žodžių ir kalbinės raiškos priemonių mokymui(si) paveikslėliais. Įvairiais kalbiniais žaidimais, kurie nurodyti bendravimo žaidimų skyriuje, vaikai skatinami kalbėti apie asmenis, daiktus, būsenas, veiksmus ir situacijas.

 

Valentina Žulienė
Lietuvių kalbos pratybos kitakalbiams: mokomoji kalba
Kaunas: Technologija, 2000.

Knyga yra skirta angliškai, prancūziškai ir rusiškai kalbantiems I kurso studentams užsieniečiams. Jos tikslas – išmokyti susikalbėti, plėsti žodyną, ugdyti žodžių formų taisyklingo vartojimo įgūdžius. Naudodamiesi šiuo leidiniu, studentai gali dirbti ir savarankiškai. Leidinio pabaigoje yra vartojamų žodžių ir gramatikos terminų žodynėlis lietuvių–anglų–prancūzų–rusų kalbomis.

 

 

 

Milda Norkaitienė, Rita Šepetytė, Zita Šimėnaitė
Mokomasis lietuvių kalbos žodynas
Vilnius: Baltos lankos, 2000.

Žodyne pateikta apie 8 000 žodžių ir žodžių junginių, 280 iš jų (jų reikšmių) iliustruoti. Žodžiai ir jų vartojimo pavyzdžiai kirčiuoti. Norint paaiškinti kirčiavimą, į žodyną įtraukta ir Lietuvos miestų, upių vardų. Žodyno pabaigoje daug naudingų priedų. Rodyklė (lietuvių–anglų–prancūzų–vokiečių–lenkų–rusų k.) padės geriau suprasti lietuvių kalbos žodžius.

 

Ona Pigagienė
Lietuva: 200 klausimų ir atsakymų
Kaunas: Šviesa, 1999.

 

Irena Čekmonienė, Valerijus Čekmonas
Lietuvių kalba visiems. Litovskij jazyk dlia vsiech
Vilnius: Nacionalinių tyrimų centras, 1999.

Mokomąją medžiagą sudaro kruopščiai atskiroms temoms parinkti žodžiai, žodžių junginiai ir frazės, kurios yra būtinos norint bendrauti lietuvių kalba. Jie yra įtvirtinami ir įsimenami atliekant pratimus, užduotis, dalyvaujant dialoguose ir skaitant tekstus.

 

 

Zofija Babickienė, Aušrinė Bareikytė 
Lithuanian pictoral dictionary
Vilnius: Baltos lankos, 1999.

 

Ana Dundaitė
Rusų-lietuvių pokalbiai
2-asis patais. leid. - Vilnius: Nacionalinių tyrimų centras, 1998.

 

Henrika Prosniakova
Vertimo tekstai ir užduotys
Vilnius: Leidybos centras, 1998.

 

Meilutė Ramonienė
Valstybinės kalbos mokymo programa: I, II ir III valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos
Vilnius: Danielius, 1997.

 

Vida Žilinskienė, Laima Grumadienė
Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų lietuvių-rusų kalbų minimalusis žodynas: pirmoji kvalifikacinė kategorija
Kaunas: Šviesa, 1997.

Šių autorių parengtus žodynus, skirtus siekiantiems valstybinės kalbos mokėjimo II ir III kvalifikacinių kategorijų, išleido Nacionalinių tyrimų centras 1999 m.

 

Ona Pigagienė
Mokomės kalbėti lietuviškai
Kaunas: Šviesa, 1997.

Žodyne pateikiami atskiri žodžiai ir trumpi siužetiniai tekstai iš artimiausios vaiko aplinkos. Pagrindinė žodžių forma išversta į lenkų ir rusų kalbas. Skiriamas pradedantiesiems mokytis lietuvių kalbos lenkų, rusų mokyklose, vaikų darželiuose, fakultatyvuose, sekmadieninėse mokyklose Lietuvoje ir už jos ribų.