Spausdinti

 

 Bronė Vosylytė: Kelias į didįjį Žodyną

Sudarė Kazys Morkūnas, Klementina Vosylytė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002.

Ši knyga skirta žodynininkei Bronei Vosylytei. Spausdinami Vosylytės moksliniai straipsniai, skirti lietuvių bendrinės kalbos ir leksikografijos istorijai, taip pat jos pačios ir kitų žmonių prisiminimai. Publikuojami Vosylytės biografijai reikšmingesni dokumentai, laiškai, archyvinė medžiaga, bibliografija.

 

Vladas Žukas
Gyvenimas gimtajai kalbai: Juozas Pikčilingis
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001.

Juozas Pikčilingis – žymus XX a. antrosios pusės kalbininkas, mokslinės lietuvių kalbos stilistikos pradininkas ir kūrėjas. Rūpinosi gimtosios kalbos būkle, paskelbė daug straipsnių, kuriuose taisė kalbos skurdinimo, įmantrumo, kanceliarinimo apraiškas. Visą gyvenimą siekė savo tautos dvasios tobulėjimo ir laisvėjimo. Jis – aktyviausias dvasinio atgimimo laikotarpio mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjas. Ši biografinė knyga sinkretiška – šiek tiek memuarinė, šiek tiek bibliografinė, daugiausia – kultūrologinė.

 

Zigmas Zinkevičius
Prie lituanistikos židinio
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999.