Spausdinti

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos koordinuotos programos:

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1525; Žin., 1995, Nr. 100-2240). Nuo 1999 metų, temiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programinio formavimo laikinosiomis metodikomis, pagal šią programą buvo parengtos dvi atskiros:

1.1. Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga,
1.2. Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas,

Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metais programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340; Žin., 2000, Nr. 95-2995),

Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1177; Žin., 2004, Nr. 140-5125),

Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programa  (patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2015 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. N-2 (157),

Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis įgyvendinimo tvarka (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340; Žin., 2000, Nr. 95-2995),

Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programa (patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118); Žin., 2010, Nr. 124-6373),

Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programa (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 471; Žin., 2000, Nr. 36-1002). Programą parengė Kalbos komisijos 1999 m. suburta informatikos specialistų grupė, vadovaujama akademiko Laimučio Telksnio. Vėlesnę programą (2009–2013 metų) koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Susisiekimo ministerija (žr. čia).

Apie programų vykdymą žr. skyriuje VEIKLA / Veiklos ataskaitos.