Spausdinti

   2020 m. vasario 26 – kovo 23 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos sklaidos projektus finansuoti 2020 m. pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos (kodas 2.1) 1 uždavinio Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendrinės kalbos ir tarmių kaitą ir sąveiką, žmonių kalbines nuostatas 1 priemonę Organizuoti lingvistines tarmių tyrimų ir duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir už jos ribų ir 7 uždavinio Užtikrinti Programos tyrimų rezultatų sklaidą 2 priemonę Rengti ir leisti aktualius lietuvių kalbos tyrimų leidinius.
    Pateiktos 2 paraiškos, projektų sąmatinė vertė – 30 817,64 Eur. 


   Paraiškos lituanistikos sklaidos projektus finansuoti (VLKK-3/2020)