Spausdinti

   2019 m. spalio 16 – lapkričio 25 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos sklaidos projektus finansuoti 2020–2021 m. pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 3 uždavinio Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą 1 priemonę Dėstyti specialybės kalbą aukštosiose mokyklose ir teikti kalbos konsultacijas baigiamųjų darbų rengėjams ir 2 uždavinio Vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos mokslo tyrimus, gausinti lietuvių kalbos terminiją ir plėtoti terminų tvarkybos sistemą 4 priemonę Remti mokslinius seminarus ir konferencijas lietuvių kalbos teorinių ir taikomųjų tyrimų, lietuvių kalbos terminų tvarkybos ir kalbinių nuostatų klausimais.

     Mokslo ir studijų institucijos pateikė 13 paraiškų, bendra projektų sąmatinė vertė – 493 904,66 Eur.

   Paraiškos lituanistikos sklaidos projektus finansuoti (VLKK-5/2019)