Spausdinti

   2019 m. rugpjūčio 6 – spalio 11 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos mokslinių tyrimų projektus finansuoti 2020–2021 m. pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 2 uždavinio Vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos mokslo tyrimus, gausinti lietuvių kalbos terminiją ir plėtoti terminų tvarkybos sistemą 1 priemonę Vykdyti įvairių kalbotyros sričių (gramatinės sandaros, leksikos, vardyno ir kitų) taikomuosius mokslo tyrimus ir 2 priemonę Vykdyti bendrinės lietuvių kalbos vartosenos ir kalbos vartotojų nuostatų tyrimus.
   Mokslo ir studijų institucijos pateikė 4 paraiškas, bendra projektų sąmatinė vertė – 287 379,45 Eur.

   Paraiškos lituanistikos mokslinių tyrimų projektus finansuoti (VLKK-4/2019)