Spausdinti

   2018 m. spalio 12 – lapkričio 21 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos sklaidos projektus finansuoti 2019 m. pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 3 uždavinio Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą 1 priemonę Dėstyti specialybės kalbą aukštosiose mokyklose ir teikti kalbos konsultacijas baigiamųjų darbų rengėjams.
   Mokslo ir studijų institucijos pateikė 12 paraiškų, bendra projektų sąmatinė vertė – 219 349,92 Eur.

  Paraiškos lituanistikos sklaidos projektus finansuoti (VLKK-4/2018)