Spausdinti

   2019 m. gegužės 7 – gegužės 27 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos sklaidos projektus finansuoti 2019 m. pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 2 uždavinio Vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos mokslo tyrimus, gausinti lietuvių kalbos terminiją ir plėtoti terminų tvarkybos sistemą 4 priemonę Remti mokslinius seminarus ir konferencijas lietuvių kalbos teorinių ir taikomųjų tyrimų, lietuvių kalbos terminų tvarkybos ir kalbinių nuostatų klausimais, 3 uždavinio Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą 3 priemonę Remti lituanistinių leidinių (monografijų ir studijų, terminų žodynų, mokslo straipsnių rinkinių ir mokslo populiarinamųjų priemonių) leidybą ir 4 uždavinio Užtikrinti veiksmingą visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą 1 priemonę Rengti ir skelbti kalbos praktikos rekomendacijas, filologinius žodynus ir žinynus, informacinius ir kitus kalbos leidinius.
   Mokslo ir studijų institucijos pateikė 9 paraiškas, bendra projektų sąmatinė vertė – 65 776,35 Eur.

  Paraiškos lituanistikos sklaidos projektus finansuoti (VLKK-3/2019)