Spausdinti


   2018 m. liepos 27 – rugsėjo 11 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos mokslo projektus finansuoti 2018–2020 m. pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 1 uždavinio Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendrinės kalbos ir tarmių kaitą ir sąveiką, žmonių kalbines nuostatas 1 priemonę 1 priemonę Organizuoti lingvistines tarmių tyrimų ir duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir už jos ribų.
   Pateikta 1 paraiška, projekto sąmatinė vertė – 2 715,32 Eur.

   Paraiška lituanistikos mokslo projektą finansuoti (VLKK-3/2018).