Spausdinti

    2021 m. gegužės 3 – birželio 14 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos sklaidos projektus finansuoti 2021 m. pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos (kodas 2.10) 3 uždavinio Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą 3 priemonę Remti lituanistinių leidinių (monografijų ir studijų, terminų žodynų, mokslo straipsnių rinkinių ir mokslo populiarinamųjų priemonių) leidybą ir 4 uždavinio Užtikrinti veiksmingą visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą 1 priemonę Rengti ir skelbti kalbos praktikos rekomendacijas, filologinius žodynus ir žinynus, informacinius ir kitus kalbos leidinius.
   Pateiktos 7 paraiškos, projektų sąmatinė vertė – 52 501,76 Eur.

  Paraiškos lituanistikos sklaidos projektus finansuoti (VLKK-2/2021).