Spausdinti

    2020 m. vasario 10 – kovo 13 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos mokslinių tyrimų projektus finansuoti 2020–2021 m. pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos (kodas 1.6) 1 uždavinio Skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės (įvairių tikslinių grupių, tarp jų ir užsienio lietuvių bendruomenių) nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinti akademinės bendruomenės, žiniasklaidos ir visuomenės dialogą aktualiais kalbos klausimais 1 priemonę Plėtoti lietuvių kalbos, kultūros ir tapatybės tyrimus (rengti konferencijas, diskusijas, straipsnių rinkinius, monografijas ir kt. leidinius).
    Pateiktos 3 paraiškos, projektų sąmatinė vertė – 210 929,80 Eur.

 Paraiškos lituanistikos mokslinių tyrimų projektus finansuoti (VLKK-2/2020)