Spausdinti

   2019 m. kovo 29 – balandžio 19 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos sklaidos projektus finansuoti 2019 m. pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 1 uždavinio Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendrinės kalbos ir tarmių kaitą ir sąveiką, žmonių kalbines nuostatas 1 priemonę Organizuoti lingvistines tarmių tyrimų ir duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir už jos ribų.
Pateikta 1 paraiška, projekto sąmatinė vertė – 3 514,96 Eur.

   Paraiška lituanistikos sklaidos projektą finansuoti (VLKK-2/2019)