Spausdinti

   2018 m. gegužės 9 – birželio 15 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos sklaidos projektus finansuoti 2018 m. pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos 3 uždavinio Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą 3 priemonę Publikuoti lituanistinius leidinius (monografijas ir studijas, terminų žodynus, mokslo straipsnių rinkinius ir mokslo populiarinamąsias priemones) ir 4 uždavinio Užtikrinti veiksmingą visuomenės kalbinį švietimą ir ugdymą 1 priemonę Rengti ir skelbti kalbos praktikos rekomendacijas, filologinius žodynus ir žinynus, informacinius ir kitus kalbos leidinius.
   Mokslo ir studijų institucijos pateikė 9 paraiškas, bendra projektų sąmatinė vertė – 73053,96 Eur.

  Paraiškos lituanistikos sklaidos projektus finansuoti (VLKK-2/2018)