Spausdinti

   2020 m. sausio 21 – sausio 31 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos sklaidos projektus finansuoti 2020 m. pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio Skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės (įvairių tikslinių grupių, tarp jų ir užsienio lietuvių bendruomenių) nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinti akademinės bendruomenės, žiniasklaidos ir visuomenės dialogą aktualiais kalbos klausimais 4 priemonę Rengti vasario 16 – kovo 11 d. Lietuvių kalbos dienas Lietuvoje ir užsienyje.
    Institucijos pateikė 12 paraiškų, bendra projektų sąmatinė vertė – 14 392,81 Eur.

 Paraiškos lituanistikos sklaidos projektus finansuoti (VLKK-1/2020)