Spausdinti

    2018 m. kovo 15 – balandžio 20 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos mokslo projektus finansuoti 2018–2020 m. pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos 1 uždavinio Tirti lietuvių kalbos tarmes, bendrinės kalbos ir tarmių kaitą ir sąveiką, žmonių kalbines nuostatas 4 priemonę Tirti lietuvių kalbos tarmių ir kitų kalbų vartojimo ir sąveikos aspektus, 2 uždavinio Tirti kitų kalbų poveikį bendrinei lietuvių kalbai 2 priemonę Tirti lietuvių kalbos ir kitų kalbų kontaktus įvairiais aspektais, 3 uždavinio Tirti lietuvių kalbos ir Lietuvos tautinių mažumų kalbų sąveikos ir vartojimo aspektus 2 priemonę Tirti dvikalbių ir daugiakalbių kalbos vartotojų kodų kaitą, 4 uždavinio Tirti lietuvių kalbos sociolingvistinę situaciją užsienyje 1 priemonę Nustatyti lietuvių kalbos paplitimą, vartoseną ir sąveiką su kitomis kalbomis užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenėse, 5 uždavinio Tirti specifines kalbos atmainas 1 priemonę Tirti elektroninį diskursą (įvertinti interneto kalbos naujus stilius, raidą, būklę ir kt.) ir 6 uždavinio Tirti bendrinės kalbos normų ir rekomendacijų sklaidą 1 priemonę Vykdyti kalbos norminimui ir planavimui būtinus žmonių kalbinių nuostatų tyrimus ir 2 priemonę Atlikti bendrinės kalbos norminimo ir vartosenos sąsajos tyrimus.
   Mokslo ir studijų institucijos pateikė 5 paraiškas, bendra projektų sąmatinė vertė – 259 607,97 Eur.

   Paraiškos lituanistikos mokslo projektus finansuoti (VLKK-1/2018)