Spausdinti

    2021 m. kovo 5 – balandžio 16 d. vyko paraiškų priėmimas lituanistikos mokslinių tyrimų projektus finansuoti 2021–2023 m. pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos (kodas 1.6) 1 uždavinio Skatinti domėjimąsi lietuvių kalba, formuoti teigiamas visuomenės (įvairių tikslinių grupių, tarp jų ir užsienio lietuvių bendruomenių) nuostatas dėl lietuvių kalbos ir jos vartojimo, aktyvinti akademinės bendruomenės, žiniasklaidos ir visuomenės dialogą aktualiais kalbos klausimais 3 priemonę Remti vietinių kalbos variantų ir kalbinių nuostatų tyrimus Lietuvos regionuose.
   Pateiktos 2 paraiškos, projektų sąmatinė vertė – 66 426,80 Eur.

   Paraiškos lituanistikos mokslinių tyrimų projektus finansuoti (VLKK-1/2021)