Spausdinti
     Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2020–2021 m. vykdyti Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2018 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. N-2 (164), priemones.

    Paraiškos priimamos pagal šias programos priemones:

 
Priemonės kodas                                                                   Priemonės pavadinimas
2 uždavinys. Vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos mokslo tyrimus, gausinti lietuvių kalbos terminiją ir plėtoti terminų tvarkybos sistemą
01.02.04 Remti mokslinius seminarus ir konferencijas lietuvių kalbos teorinių ir taikomųjų tyrimų, lietuvių kalbos terminų tvarkybos ir kalbinių nuostatų klausimais   
3 uždavinys. Užtikrinti mokslo kalbos ugdymą ir sklaidą
 01.03.01 Dėstyti specialybės kalbą aukštosiose mokyklose ir teikti kalbos konsultacijas baigiamųjų darbų rengėjams
 
 

   Projektų vykdymo pradžia – 2020 m. vasario 3 d., pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d.
   Paraiškos vykdyti lituanistikos sklaidos projektus priimamos tik per elektroninę Paraiškų ir ataskaitų teikimo sistemą (https://projektai.vlkk.lt) iki 2019 m. lapkričio 25 d. (imtinai).

   Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (suvestinė redakcija www.vlkk.lt) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo III skyrių „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“.

   Kartu su paraiška vykdyti trečio uždavinio pirmą priemonę būtina pateikti: dėstytojų gyvenimo aprašus (CV); 2015–2019 m. svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašus; specialybių, kuriose bus dėstomas specialybės kalbos kursas (arba kurių baigiamųjų darbų rengėjai bus konsultuojami), sąrašus; specialybės kalbos programos (-ų) aprašą (-us).

   Pastaba. Konsultacijų teikimas baigiamųjų darbų rengėjams bus finansuojamas tik tuo atveju, jei aukštoji mokykla rems specialybės kalbos kurso dėstymą (būtina pateikti tai patvirtinantį dokumentą).

   

   Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.